Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin Gps İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdoğan, Saffet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tezin konusu olan çalışmanın amacı GPS ölçüleri yardımıyla bölgedeki tektonik hareketlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, bölgeyi karakterize eden 10 noktada 3 periyotluk GPS ölçümü yapılmıştır. İlk periyot Ağustos 2003’te, ikinci periyot Mart 2004’de ve üçüncü periyot ise Eylül 2004’ de yapılmıştır. İlk 2 periyot 12 şer saatlik ölçülerle, son periyot ise 8 er saatlik 3 tekrarlı periyotta 30 sn lik ölçü aralıklarıyla yapılmıştır. 3. periyotta ağa 6 yeni nokta daha ilave edilmiştir. Ölçüler GAMIT/GLOBK yazılım takımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tezin ilk bölümünde, çalışmaya giriş yapılmış, ikinci bölümde tektonik hareketlerin belirlenmesinde kullanılan başlıca uzaysal jeodezik yöntemler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise global levha tektoniği hakkında bilgi verilmiş ve Türkiye’yi etkileyen tektonik hareketler irdelenerek, Ülkemizdeki 2 ana aktif fay sistemi olan Kuzey ve Doğu Anadolu fayları ile Batı Anadolu Graben sistemi kadar iyi bilinmeyen Burdur Fethiye fay zonu tektonik yapısı ve sismisitesi hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu bölge son 30 yıllık dönemde çalışılmış ve haritalanmış olmasına karşılık bu çalışmaların tamamı bölgenin paleotektonik yapısına yönelik olarak yapılmakla kalmıştır. Dördüncü bölümde tektonik hareketlerin belirlenmesinde GPS in kullanımı anlatılmış ve beşinci bölümde de uygulama çalışması ve çalışmadaki GPS ölçülerinin analizi yapılmıştır. Altıncı ve son bölümde çalışma ile ilgili jeolojik yorumlar yapılarak öneriler sunulmuştur.
The aim of the study is to determine tectonic movements of the study area. To determine tectonic characteristic of the region, a network having ten sites is established. First and second campaigns were carried out with in August 2003 and March 2004. The duration of measurement in each day was about 12 hours. After first two periods, our network is extended with six new points. Then the third campaign was performed with 16 sites at two stages in 6 days in September 2004. The duration of measurement in each day was about 8 hours. The GPS measurements for three campaigns are processed by using GAMIT/GLOBK software package. In thesis, first chapter gives an introduction to the study. The second chapter explain mainly the space geodetic techniques used for determinations of plate tectonics. In the third chapter global and local plate tectonics affecting Turkey are overviewed. The fourth chapter explain how GPS can be used for tectonic movements. The fifth chapter explain and analysis the GPS measurements collected during the fieldwork under the project of “Determining Tectonic Movements on Burdur Fethiye Fault Zone”. Finally the chapter six gives geological interpretations and suggestions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Fethiye Fay Zonu, GPS, GAMIT GLOBK, Burdur Fethiye Fault Zone, GPS, GAMIT GLOBK
Alıntı