Çamaşır Makinesi Kazan Körüğü Test Aparatının Tasarım Süreci

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Kural, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Rekabet koşullarının artmasıyla beraber, firmalar tüketicilere ürünlerini en ucuz şekilde sunmaya çalışırlar. Üretim maliyetlerinin düşmesiyle beraber kalitenin korunması gereklidir. Kalitenin artması üretici firmanın kullanıcının gözünde itibarının artmasını sağlayacağı gibi, bakım maliyetlerinin azalmasını sağlar. Bu durum çamaşır makinesi için de geçerlidir. Kaliteli bir çamaşır makinesinden çamaşırları en temiz şekilde yıkaması beklendiği gibi, bakım ihtiyacının seyrekliği de beklenmektedir. Çamaşır makinesinde kullanılan kazan körüğü viskoelastik yapıya sahip bir malzemeden oluşmaktadır. Parçada oluşan hatalar yıkama sıvısının dışarıya sızmasına yol açabileceği gibi, makinenin titreşimli ve gürültülü çalışmasına yol açabilmektedir. Bu amaçla çalışmada çamaşır makinesi kazan körüğünün kalite kontrol amaçlı yapılan test düzeneğinin tasarım süreci anlatılmaktadır. Çalışmada öncelikle literatürde karşılaşılan elastik malzemelere uygulanan standart ve standart olmayan yöntemler açıklanmıştır. Burada kullanılan yöntemlerin körük malzemesinin karmaşık yapısından dolayı yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda bu kısımda kullanılan yöntemlere göre parçada oluşan hataları belirleyebilmek için ölçülmesi gereken özellikler de belirlenmiştir. Problemin açıklık kazanmasıyla birlikte körük test düzeneğinin tasarım süreci başlamıştır. Daha sonraki bölümlerde tasarım kriterleri belirlenmiştir. Burada tasarım kriterlerini maliyetlerin belirlediği gibi çamaşır makinesinde oluşan koşullar da belirlemektedir. Tasarım kriterlerinin veya çalışmada kullanılan ismiyle istekler listesinin oluşturulmasından sonra konsept tasarım aşamasına geçilmiştir. Konsept tasarım aşamasında ortaya çıkan seçeneklerden bir önceki aşamada belirlenen tasarım kriterlerine göre seçim yapılmıştır. Seçilen konsept tasarımdan sonra detaylı tasarım aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada test düzeneğinin fiziksel olarak bütün özellikleri belirlenmiştir. Aynı zamanda kullanılan sensörler için oluşturulan ölçüm zinciri de bu aşamada belirlenmiştir. Daha sonraki aşamada detaylı tasarım aşamasında oluşturulan körük test düzeneğinin ortaya çıkardığı sonuçlar gösterilmiştir. Sonuçlarda öncelikle test düzeneğinin birbirinden farklı özelliklerdeki körükleri ayırt ettiği ve ölçümlerin kendini tekrarlayabildiği gösterilmiştir. Sonuçlar kısmında ise yapılan çalışma anlatışmış ve ileride yapılabilecek eklemeler hakkında bilgi verilmiştir.
With the increasing competition conditions, companies are working to offer their products to consumers by the cheapest way. Protection of quality is required with the falling production costs. Increase of quality provides that reputation of the company will increase on the user’s eye. At the same time, maintenance costs will decrease. This situtaion also applies to washing machines. Washing clothes in the clearest manner is expected from a high quality washing machine. Also the infrequency of need for maintenance is expected. Washing machine bellows’ material is consist of viscoelastic structure. Failure in the bellows production may lead to leak out of the washing liquid and also may lead to run the washing machine in high vibration and noise conditions. In this study , design process of washing machine bellows test apparatus is described. Fristly, in the study Standard and non-standard test methods are described which are applied to the elastic materials. It is determined that these methods are inadequate because of the complex structure of bellows’ material. At the same time, it is determined that which properties of the bellows must be measured according to these methods. After the problem is clearly identified, desing process of bellows’ test apparatus starts. Design criteria of the test apparatus are identified at the following sections. Design criterias are identified byy the costs and washing machine’s working conditions. After the identification of the design criterias, conceptual design process begins. Appropriate conceptual design is selected according to the design criterias and created wish list. Afetr the selection of the conceptual design, embodiment design process begins. In this section all of the dimensions and used parts fort he apparatus are identified. At the same time, the measurement chain of the apparatus is determined in this section. In the next section, bellows test apparatus results are shown. After that it is determined that the mesaurement results are distinguished from each other and repeated. In the result section, all study is summarized and described which studies can be made in the future.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
körük, tasarım, test, bellows, design, test
Alıntı