Plastiklerin Gaz Enjeksiyon Metodu İle Üretiminde İşlem Parametrelerinin Tasarım Ve İmalata Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Anapa, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kalın kesitli plastiklerin imalatında kullanılan bir yöntem olan gaz enjeksiyonla imalat anlatılmıştır. Gaz enjeksiyon işleminin nasıl uygulandığından bahsedildikten sonra klasik enjeksiyonlama işleminden farklı olarak ne gibi argümanlar gerektiği anlatıldı. Gaz enjeksiyonun başlıca parametreleri detaylı olarak açıklandı ve bu parametrelerle ilgili çeşitli denemeler yapıldı. Yapılan denemelerden elde edilen numuneler üzerinde kritik noktalardan ölçümler alındı. Bu ölçümlerden elde edilen verilerle parametrelerin değişiminin nasıl etkilediği gözlemlendi. Elde edilen neticeler beklenen teorik verilerle karşılaştırıldı ve olumlu neticeler elde edildiği görüldü.
In this study a method used for production of thick sectioned plastics called gas assisted injection molding is subjected. First how the process, gas assisted injection molding works is explained then different arguments between classical injection method are explained. Basic parameters of gas assisted injection molding are stated and some trials made on these parameters. Some measurements made on critical locations of samples taken from trials. With the datas taken from these measurements the effect of changes in parameters are observed. The results compared with expected teorical datas and realized that they are suitable.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Gaz enjeksiyon, Plastik, Kalıp tasarımı, Gas assited injection molding, Plastic, Mold design
Alıntı