Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Serbest Titreşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Aydoğdu, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, basit destekli çok duvarlı karbon nanotüplerin titreşimi genelleştirilmiş kayma deformasyon teorisi kullanılarak incelenmiştir. Çözümlerde parabolik kayma deformasyon teorisi (PKDT) kullanılmıştır. Timoshenko kiriş teorisinden farklı olarak mevcut teori kiriş alt ve üst yüzeyindeki sınır şartlarını sağlar ve böylelikle kayma düzeltme çarpanına gerek yoktur. Serbest titreşim frekansları ve genlik oranları bulunmuş ve önceki çalışmalarla kıyaslanmıştır. Sonuçlar PKDT ile Euler teorisi arasında önemli bir farkın olduğunu göstermektedir. Kayma deformasyonu özellikle yüksek modlar için önem kazanmaktadır.
In this study, free vibration of simply supported multi-walled carbon nanotubes (CNTs) was investigated by using the generalized shear deformation-beam theory (GSDBT). Parabolic shear deformation theory (PSDT) is used in the specific solutions. Unlike Timoshenko beam theory present theory satisfies zero traction boundary conditions on the upper and lower surface of the structures so there is no need to use a shear correction factor. Free vibration frequencies and amplitude ratios were obtained and results are compared with previous studies. Shear deformation effects are important especially for higher modes.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı