SNMP versiyonları ve gelişmeler

dc.contributor.advisor Durusoy, Günsel
dc.contributor.author Sarımollaoğlu, Mustafa
dc.contributor.authorID 142576
dc.contributor.department Telekomünikasyon Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-02-24T08:13:52Z
dc.date.available 2023-02-24T08:13:52Z
dc.date.issued 2003
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
dc.description.abstract İnternet Standart Yönetim Sistemi dört temel bileşenden oluşur: yönetilen düğümler, en az bir yönetici, yönetim bilgisi ve yönetim protokolü. Yalm Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP), yönetim bilgisinin SNMP birimleri arasındaki karşılıklı alışverişi için bir protokol tanımlar. SNMP, ağ yönetiminin karmaşıklığını ve destek için gereken kaynak miktarını azaltmak üzere geliştirilmiştir. İlk yayımlandığı 1988'den bu yana, SNMP, TCP/IP tabanlı ağlar için en yaygın kullanılan ağ yönetim aracı haline gelmiştir. Fiilen, tüm ağ tabanlı malzeme tedarikçileri SNMP desteği sağlamaktadır. Zamanla sistem SNMPvl'den SNMPv2 ve SNMPv3'e doğru gelişirken, mimari bileşenlerin tanımlan daha zenginleşmiş ve daha açık şekilde belirtilmiş ancak temel mimari değişmemiştir. İnternet Standart Yönetim Sistemi belirtimleri modüler bir yapıdadır. Bu sistem, sadece veri iletimi için bir protokol olmayıp, bir veri tanımlama dili (SMI), yönetim bilgisi tanımlan (MIB), bir protokol belirtimi, güvenlik ve yönetim bileşenlerini de kapsamaktadır. Bu çalışmada, SMI, MIB'ler ve SNMP versiyonlan detaylı olarak incelenmiştir. Diğer yönetim yapılanyla karşılaştınldıktan sonra, SNMP'nin avantaj ve dezavantajlan üzerinde durulmuştur. Protokol işleyişini göstermek üzere, ajanda tutulan yönetim bilgilerini alabilen bir uygulama programı yazılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Internet Standard Management Framework contains four basic components; managed nodes, at least one manager, management information, and a management protocol. Simple Network Management Protocol (SNMP) defines a protocol for the exchange of management information between the entities. SNMP was developed to reduce the complexity of network management and minimize the amount of resources required to support it. Since its first publication in 1988, SNMP has become the most widely used network management tool for TCP/IP-based networks. Virtually all vendors of network-based equipment provide SNMP. Over time, as the Framework has evolved from SNMPvl, through SNMPv2, to SNMPv3, the definitions of each of these architectural components have become richer and more clearly defined, but the fundamental architecture has remained consistent. The specifications of the Internet Standard Management Framework are based on a modular architecture. This framework is more than just a protocol for moving data. It consists of a data definition language (SMI), definitions of management information (MH3), a protocol definition, and security and administration. In this study, SMI, MIBs and SNMP versions were examined in detail. After comparing it with other management structures, the advantages and disadvantages of SNMP were emphasized. In order to show the protocol operation, a computer program that gets the MIB values from an agent was written. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21641
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Basit ağ yönetim anlaşmaları (Bilgisayar ağı anlaşması) tr_TR
dc.subject Simple Network Management Protocol (Computer network protocol) en_US
dc.title SNMP versiyonları ve gelişmeler tr_TR
dc.title.alternative SNMP versions and developments en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama