Mimari Tasarım Ve Görsel İletişim Araçlarının Mimar Müşteri İlişkileri Bağlamında Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Arı, Hülya tr_TR
dc.contributor.author Turgay, Gonca tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:31:12Z
dc.date.available 2015-07-01T19:31:12Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Tez kapsamında, mimarlık ve mimar kimliği, mimarlık pratiği, mimarların çalışma alanları ve görevleri tanımlanmakta, tarihsel süreç içinde ve günümüzde mimarın içinde bulunduğu durum incelenmektedir. Mesleki pratikte mimarların her zaman ilişki içerisinde olduğu müşteri, müşteri kimliği ve çalışılan müşteri tipleri, müşterinin mimarı hangi nedenlerle seçtiği ve mimar – müşteri ilişkilerinin aşamaları incelenmekte; mimari proje tasarımı sürecinde, mimarın kullanmakta olduğu, mimari tasarım ve görsel iletişim araçları irdelenmekte ve faydaları anlatılmaktadır. Alan araştırması ile; Türkiye’de özel sektörde hizmet veren 100 mimara anket yapılarak ulaşılmış veriler doğrultusunda, mimar tarafından bakış açısı ile, bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Araştırma kapsamında, mimarın projesini müşterisine nasıl sunduğu, mimar tarafından hangi sunum biçimlerinin tercih edildiği, müşterinin sunumlarla ilgili olarak en çok nelerden etkilendiği irdelenmekte; giderek artan bilgisayar kullanımının mimarın mesleki yaşantısında hangi seviyede olduğu incelenmektedir. Mimari tasarım sürecinin her aşamasında, başarılı sonuçlara ulaşabilmek için, çeşitli mimari tasarım araçları ve sunum yöntemleri tamamlayıcı bir yolla bütünleştirilerek kullanılmalıdırlar. tr_TR
dc.description.abstract In the scope of thesis, architect and architect’s identity, architectural practice, architects’ working branches and architect’s tasks are defined. Architect is examined within historical perspective and present day’s circumstances. The client, whom the architect is always in contact with, is described. Client identity, various client types, client’ preferance criterias while choosing the architect and the degrees of architect-client relationships are examined. The architectural design and visual communication tools, used by the architect in the architectural design process are analyzed and benefits of these tools are explained. With the field research, an event evaluation is actualized from the architect’s point of view, according to the datas which have been collected by a questionnaire. The questionnaire was sent to 100 architects of the private sector in Turkiye. In the scope of research, the ways that the architect represents the design to his / her clients, the representation techniques preferred by the architect, the criterias that effect the client mostly about a representation are analyzed. The degree of increasing computer usage in the architect’s professional experience is examined. Various representation methods, architectural design and visual communication tools should be used in a complementary way during design process. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6310
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mimar – Müşteri İlişkisi tr_TR
dc.subject Mimari Pratik tr_TR
dc.subject Mimari Tasarım Araçları tr_TR
dc.subject Görsel İletişim Araçları tr_TR
dc.subject Sunum Yöntemleri tr_TR
dc.subject Architect – Client Relationship en_US
dc.subject Architectural Practice en_US
dc.subject Architectural Design Tools en_US
dc.subject Visual Communication Tools en_US
dc.subject Presentation Methods en_US
dc.title Mimari Tasarım Ve Görsel İletişim Araçlarının Mimar Müşteri İlişkileri Bağlamında Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Evaluation Of Architectural Design And Visual Communication Tools In Architect-client Relationship Context en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3719.pdf
Boyut:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama