Rotorlarda Eksen Kaçıklığının Modellenmesi Ve Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Birkan, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Rotor dinamiği konusundaki çalışmaların ana amacı, rotorlardaki titreşim olayının anlaşılabilirliğinin artması böylece bu titreşimlerin kontrol edilmesi ya da yok edilmesidir. Çalışmada eksen kaçıklığına sahip rotor sistemi modellendikten sonra sistemin dinamik davranışı sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. Kütle dengesizliği ve şaft eksen kaçıklığı için genelleştirilmiş kuvvet vektörü sistem denkleminde kullanılarak cevap elde edilmiştir. Yazılan bilgisayar programında sonuçlar zaman domaininde hesaplanmıştır. Sistemin cevabının karışık olması durumunda zaman domaininde ayrı titreşim bileşenlerini tanımlamak çok zor hale gelmektedir. Titreşimleri bileşenlere ayırmanın en verimli yolu titreşim genliklerinin frekansla nasıl değiştiklerini gözlemlemektir. Frekans domaininde titreşim bilgilerini görmek için, zaman domainindeki bilgileri frekans domainine çevirmek için Fourier dönüşümü yapılır. Bu çalışmada program yardımıyla çeşitli kütle dengesizliği ve eksen kaçıklıklarının sonuçları elde edilmiş, sayısal sonuçlar ve literatürdeki deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.
The general purpose of study of rotor dynamic is to increase understanding of rotor vibration phenomena and thus provide a means for controlling or eliminating these vibrations. In the study, after the modeling of misaligned and unbalance rotor system, the behaviour dynamic of the system is analyzed by using FEM. The solution is handled by using generalized force vector due to unbalanced mass and misalignment in the system equation. In the computer programming results is computed in the time domain. In case of complex system response, determination of the individual vibration component in time domain becomes harder. The most efficient way of dividing vibration to its component is observing the changing of amplitude with frequency. To view the vibration data in the frequency domain, the Fourier transform is needed to convert the vibration data from time domain to frequency domain. In this study, by using a computer program, that is used the algorithm explained above, the dynamic behaviour of the system for different unbalanced mass and misalignment is calculated, the numerical results are compared with experimental results in the literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Rotor Dinamiği, Eksen Kaçıklığı, Kütle Dengesizliği, Sonlu Elemanlar Metodu, Rotor Dynamics, Misalignment, Mass Unbalance, Finite Element Method
Alıntı