Political Philosophy And The Problem Of Poverty: A Hybrid Approach

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Tecir, Cansu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Contemporary political philosophy has focused on theories of justice and inequality, however it has little to say about poverty. This is the source of my motivation for this thesis. By this thesis, I aim to find an answer to some questions of what poverty is, what is wrong with poverty, what contemporary theories of social justice imply for poverty and which approach in political philosophy best handles the problem of poverty. Then, in particular, I analyse three basic fundamental approaches within political philosophy namely utilitarian approach, resourcist approach and capabilities approach. Following that, I argue that a hybrid approach is more useful than sticking to only one of them, for it should be changing and developing according to different circumstances and conditions of being poor with a definition of poverty that partly combines traditional and contemporary definitions of poverty. The thesis is structured in the following way: I started with the thesis with a conceptual analysis of poverty in order to identify what definitions of poverty are and what it should be. In order to do that, I benefited from the thoughts of many traditional and contemporary thinkers such as Rowntree, Townsend and Sen briefly. Following that, in the first chapter,
Geçmişten günümüze çağdaş siyaset felsefesi adalet ve eşitsizlik teorileri üzerine odaklanmıştır. Ancak incelendiğinde görülebilir ki, yoksulluk hakkında söylenmiş oldukça az sözü bulunmakta. Bu durum tezim için motivasyon kaynağım oldu. Bu çerçevede tezimle; yoksulluk nedir, yoksullukla ilgili ne sorun teşkil eder, çağdaş toplumsal adalet yaklaşımları yoksullukla mücadele hususunda bize dolaylı ya da direkt olarak ne ifade edebilir ve akabinde bunlar arasından hangi yaklaşım yoksullluk probleminin üstesinden en iyi şekilde gelir sorularına yanıt aramaktayım. Bu sorulara cevap bulmak adına, spesifik olarak, siyaset felsefesindeki üç temel yaklaşımı inceliyorum. Bunlar sırasıyla; faydacı yaklaşım, kaynak temelli yaklaşım ve kapasite yaklaşımı. Bu anlamda, tezimin amacı bahsi geçen çağdaş siyaset felsefesi yaklaşımlarının yoksulluk problemine bir çözüm sağlama hatta katkıda bulunma kapasitesi olup olmadığını sorgulayıp kavramaktır. Bu amaçla siyaset felsefesi ve yoksulluk üzerine çalışmayı ve bu yaklaşımları bir araya getirerek incelemeyi tercih ettim. Bu çerçevede, tezimde temel olarak, bu yaklaşımlardan birine tamamen bağlı kalmaktansa, melez bir yaklaşım ortaya koymanın yoksulluğu kapsamlı bir şekilde ifade etme ve yoksullukla en iyi şekilde mücadele hususlarında daha faydalı olduğunu iddia ediyorum. Çünkü yoksulluk problemini en iyi şekilde ifade edip üstesinden gelebilecek olan bir yaklaşım, yoksulluğun geleneksel tanımını geliştirerek hem içsel hem de dışsal kaynak eksikliğine odaklanmalı ve yoksul olmanın farklı koşullarına ve şartlarına göre değişip gelişebilmelidir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Philosophy, Political Science, Felsefe, Siyasal Bilimler
Alıntı