Gerilim İzlemeli Akım Fark Kuvvetlendiricisi (cdba) Ve Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İbrahim, M. Abdulbaki
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Temel yapı taşlarını oluşturmak ve ikinci dereceden filtreleri gerçekleştirmek amacıyla bu çalışmada CDBA ile gösterilen dört kapılı son zamanlarda önerilen bir aktif eleman tanıtılmıştır. CDBA’nın bağımlı kaynaklı eşdeğer devresi verilmiştir. Aynı zamanda, piyasada bulunan akım geribeslemeli kuvvetlendiriciyi, yani CFA yada AD844’ü kullanarak CDBA gerçekleştirilmesi yapılmıştır. Gerilim ve akım modundaki CDBA-temelli kuvvetlendiriciler verilmiştir. İntegral alıcı, türev alıcı, endüktans devresi, FDNR devresi, ve negatif direnç devresi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca CDBA’nın idealsizlik etkileri tartışılmıştır. Daha sonra CDBA kullanarak ikinci dereceden filtreler tasarımı sunulmuştur. Buna ek olarak, MOS dirençleri içeren CDBA-temelli ikinci dereceden filtre tasarımı da verilmiştir. Son olarak CDBA elemanının aktif MOSFET-C filtre tasarımında elverişli olduğu gösterilmiştir.
In order to use it in realisation of biquad filters as well as basic building blocks this thesis introduces recently proposed a grounded four-port network active element called Current Differencing Buffered Amplifier (CDBA). CDBA and its equivalent circuit involving dependent sources are given. An implementation of CDBA is also included using commercially available current feedback amplifier (CFA), AD844. CDBA-based amplifiers in both voltage and current mode are given. The realisation of basic building blocks as integrator, differentiator, inductor, FDNR, and negative resistor simulators are also given. The effects of non-idealness of CDBA are studied and related equations are given so as to take their effects into account. The realisation of biquad filters using CDBA is presented based on state variable block diagram. Moreover, the realisation of CDBA-based biquad filters using MOS resistors is presented. It is shown that the active element CDBA is suitable to realise active MOSFET-C filters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
CDBA, İkinci derecen filtre, CFA, MOSFET-C filtre, CDBA, Biquad filter, CFA, MOSFET-C filters
Alıntı