Şehirsel Mekanda Biçim Ve İşlev İlişkileri: İzmir Liman Bölgesi Kentsel Tasarım Yarışması Önerilerinin Mekan Sentaksı Yöntemi İle İncelenmesi.

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarı, Fırat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Şehirsel mekanın yapısının sosyal bütünle olan ilişkilerini net bir şekilde ortaya koymak ve tanımlamak amacı ile yapılmıştır. Bu amaç için şehirsel mekanın açıklanmasında yararlı bir model olan “Mekan Sentaksı” modeli kullanılmıştır. Mekan Sentaksı, şehir açık mekanlarından yola çıkarak, şehrin hareketlilik ve işlevsel yoğunluk dokularının oluşturulmasını sağlayıp, bireylerin şehirsel mekanda hangi rotaları tercih ettiği, hangi bölgelerin daha güvenli olduğu, önemli işlevlerin nerede yerleşeceği gibi önemli bulgular ortaya koyup, uygulama öncesi tahmin mekanizmasını destekler bir rol üstlenmektedir. İzmir Liman Bölgesi, Kentsel Tasarım Yarışması’nda sunulan tasarım önerileri hem geleneksel şehircilik anlayışı ile, hem de bu matematiksel model ile incelenip, kendi aralarında ve mevcut yapı ile karşılaştırılmıştır. Böylece projelerin fiziki bütünlük ve işlevsel amaçları arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuçta elde edilen veriler şehir bilimi adına aydınlatıcı nitelikler taşımaktadır.
In this study, basic aim is, to introduce and identify relations between configuration of urban space and its social background in a precise way. In relation, “Space Syntax”, explanatory mathematical model for urban space is used. Space Syntax, starting from open space in urban system, lets us get information about, movement pattern, functional structure of urban space. Also explains, which routes people will use, which area is safer then others, leading to get a prediction mechanism before application. Design proposals for urban design competition for İzmir Port Area are examined in both traditional way and with Space Syntax, and compared with both each other and with present situation. Physical structure and functional goals of proposal are examined too. As a conclusion, information collected with this study, contains useful characteristics illuminating urban science.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Mekan Sentaksı, Space Syntax, Şehirsel mekan, Biçim & İşlev., Space Syntax, Urban Space, Form & Function
Alıntı