Kentsel Planlama Süreçlerinde Katılımcı Yaklaşımlar; Kepez - Santral Mahalleleri Yeniden Yerleşim Projesi Örneği

dc.contributor.advisor Deviren, A. Senem tr_TR
dc.contributor.author Sertbaş, Ceyda Palancı tr_TR
dc.contributor.authorID 10006442 tr_TR
dc.contributor.department Kentsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-07-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-20T13:32:42Z
dc.date.available 2015-05-20T13:32:42Z
dc.date.issued 2013-09-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract “Katılım” kavramı her konuyla bağlantısı kolayca kurulabilen ve temelinde demokrasi beklentisi olan bir kavramdır. Bu çalışmada “katılım” kavramı “kentsel planlama süreçlerinden etkilenen aktörlerin bu süreçlere etkin olarak dâhil olmaları” anlamında kullanılmıştır. İlk olarak “kentsel katılım” kavramı demokratikleşme bağlamında ortaya koyulmuş, ortaya çıkış süreci ilk örneklerine değinilerek aktarılmıştır. Ardından katılımcı uygulamaların değişkenleri ve yöntemlerine değinilmiştir. Çalışmada çeşitli ülkelerde farklı ölçeklerde ki katılım uygulamalarına değinilmiş, olumlu ve olumsuz örnekler eleştirel olarak ortaya koyulmuştur. Bu uygulama örnekleri ışığında ve literatür araştırmaları doğrultusunda etkin katılımcı bir sürecin nasıl tasarlanması gerektiği ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiştir. Bu kapsamda “Kepez ve Santral Mahalleleri Yeniden Yerleşim Projesi” hazırlık sürecinde uygulanan katılım modeli; mahalle sakinleriyle, belediye çalışanlarıyla ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile gerçekleştirilen çeşitli mülakatlar, proje alanında edinilen kişisel deneyim ve gözlemler, proje raporunda yer alan bilgiler ışığında detaylı olarak aktarılmıştır. Proje süresince gerçekleştirilen katılımcı faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan nihai ürün irdelenmiş ve önceki bölümde aktarılan diğer uygulama örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Yeniden yerleşim projesinin katılımcı modeli olumsuz ve olumlu yönleriyle ortaya koyulmuştur. Tüm bu örnekler ve literatür incelemeleri ışığında bir katılım modeli önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract “Participation” is a concept which can be easily related to every subject and is basically democracy expectancy. Concept of “Participation” within this study bears the meaning of “those actors who are affected by urban planning processes are actively participating in these processes”. In this study “urban participation” concept was introduced first time in the context of democratization, the process of emergence was transferred by referring to the first samples. Then variables and procedures of participation applications were touched on. . This study touched on cases of participation in different countries of different scales, positive and negative samples were introduces by critical judgments. In the light of these applied samples and in line of search of literature in this field mention was made to possible problems that might be faced in planning of an active participation process. Within this scope the application of participation model employed during preparation of “Kepez ve Santral Districts Resettlement Project”; various interviews conducted with residents of the districts, municipality employees and Antalya Branch of City Planners Association, personal observations and experience gained in the field of project, was reflected to the project report in detail in view of the above. During the project process realised participation activities and the outcomes of such activities were examined and compared with past samples of applications. The negative and positive aspects of participation model of reasentamiento project were presented. A participation model is recommended in the light of studies conducted of these samples and literature. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2346
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject planlama tr_TR
dc.subject kentsel katılım tr_TR
dc.subject kentsel yenileme tr_TR
dc.subject urban planning en_US
dc.subject public participation en_US
dc.subject urban redevelopment en_US
dc.title Kentsel Planlama Süreçlerinde Katılımcı Yaklaşımlar; Kepez - Santral Mahalleleri Yeniden Yerleşim Projesi Örneği tr_TR
dc.title.alternative Participatory Approaches In Urban Planning Processes; The Case Study Of Kepez - Santral Districts Resettlement Project en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama