İki Akslı Bir Taşıtta Sağ Ve Sol Tekerleklerde Farklı Çevre Kuvvetleri Kontrolu İle Yörünge Kontrolu Ve Magıc Formülünün Araştırılması

dc.contributor.advisor Erzi, Işık tr_TR
dc.contributor.author Göktaş, Borga tr_TR
dc.contributor.department Otomotiv tr_TR
dc.contributor.department Automotive en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T07:53:14Z
dc.date.available 2015-12-01T07:53:14Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, taşıtların sağ ve sol tekerleklerinde farklı çevresel kuvvetlerin uygulanmasıyla yörünge kontrolü ele alınmıştır. Özellikle LSD sistemi taşıyan taşıtlarda söz konusu olabilecek bu durumun sürücüye ne derecede yardımcı olacağının saptanması da hedef edinilmiştir. Hızın β açısı kadar sapması sonucu sürücünün kontrolü kaybetmesine neden olabilecek değişimlerin görülebileceği saptanmıştır. Bu değişimlerin sağ ve sol tekerleklerde farklı çevresel kuvvetlerle telafi edilebilmesinin, teorik olarak yapılan hesaplarla ve Matlab programı yardımıyla mümkün olabileceği gösterilmiştir. Bu durumda yapılabilecek iyileştirmenin sınırlarının belirlenmesi de sağlanmıştır. Non-lineer sistemlerin ele alınmasıyla gerçekte karşılaşılabilecek unsurların göz önüne alınması sağlanmıştır. Bilgisayar ortamında çalışılarak bir örnek tekerlek programı yaratılmıştır. Dataların ve genel bilgiler literatür araştırmasıyla elde edilmiştir. Non-lineer inceleme için Magic tekerlek modeli esas alınmıştır. Problemin çözümü Magic modeli uygulanabilir bir taşıtla aranmıştır. Bu taşıta ait datalar da gene literatürden sağlanmıştır. Genel olarak yapılan araştırma umulan hedeflerin sağlanmasıyla bitirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, by application of different longitudinal forces on right and left wheels, the trajectory control is examined. Especially, for vehicles with LSD, determination of how much this situation will be helpful for driver is made a target. As a result of speed deviating as β, changes which cause driver to lose control, can be observed. It is shown that compensation of these changes by means of different longitudinal forces on the right and left wheels by calculations performed theoretically and by the help of Matlab programme. In this situation, the boundaries of improvement to be implemented is also determined. By the study of non-linear systems, components that are occurred in reality are brought to the attention. An example wheel programme is created with computer media. The data and general information are obtained by literature research. For the non-linear study, Magic wheel model is taken as the basis. Solution of the problem is searched with a vehicle that Magic model can be applied. The data for this vehicle is also obtained from literature. In general, the study is terminated following the reaching of the desired target. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10734
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject LSD tr_TR
dc.subject Magic modeli tr_TR
dc.subject Non-lineerite tr_TR
dc.subject Matlab tr_TR
dc.subject LSD en_US
dc.subject Magic model en_US
dc.subject Non-linearity en_US
dc.subject Matlab en_US
dc.title İki Akslı Bir Taşıtta Sağ Ve Sol Tekerleklerde Farklı Çevre Kuvvetleri Kontrolu İle Yörünge Kontrolu Ve Magıc Formülünün Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The Study Of The Trajectory Control Of A Two Axis Vehicle With Different Longitudinal Forces On The Right And Left Wheels, And Magic Formula en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
663.pdf
Boyut:
2.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama