Depremde Hasar Gören Bir Betonarme Binada Uygun Güçlendirme Perdesi Yerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Selçuk, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada perde duvarların yapısal tasarımlarının genel kuralları kullanılarak depremde hasar gören bir betonarme binada güçlendirme perdesinin uygun yerleşim yeri araştırılmıştır. Uygulama olarak depremde hasar görmüş 6 katlı bir binada perde duvarların değişik yerleşim yerleri için uygun bir yapı analizi programı ile çözümler üretilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda, perde duvarların simetrik olması, yapılarda en az 3 perde duvar kullanılması, izdüşümlerinin tek noktada kesişmemesi ve simetrik olma koşulu ile mümkün olduğu kadar binanın dış kenarlarında yerleştirilmesinin uygun olacağı görülmüştür.
An investigation for an appropriate location of a reinforced shear walls in a structural building damaged at earhquake was studied. For the best torsinal resistance, as many of the walls as possible should be located at the periphery of the building. The walls on each side may be individual cantilevers or they may be coupled to each other. The more gravity load can be routed to the foundations via a structural wall, the less will be the demand for the flexural renforcement in that wall and the more readily can foundations be provided to absorb the overturning moments generated in that wall.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Perde Duvar, Güçlendirme, Deprem, Shear wall, Reinforcement, Earthquake
Alıntı