Aile Şirketi Algısı Ve Kariyer Seçimine Etkisi

dc.contributor.advisor Evcimen, İdil Vedia tr_TR
dc.contributor.author Gür, Kemal tr_TR
dc.contributor.authorID 434640 tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-06-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:01Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:01Z
dc.date.issued 2012-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yüksek lisans ve MBA seviyesinde aktif iş arayan potansiyel çalışanların aile şirketlerine bakış açıları üzerinden gelecekte yapacakları profesyonel seçimler arasındaki ilişki incelenmiştir. Aile şirketleri imajı veya algısı yazınından gelen performans ölçütleri; kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve stratejik yönetim boyutları üzerinden değerlendirilmiştir. Aile şirketlerinde işleyişler adalet ve güven boyutlarında ele alınmıştır. Çalışan algısı, çalışan bağlılığı düzeyinde incelenmiştir. Profesyonel kariyer seçimi ise kişilerin aile şirketlerinde çalışma isteklerine bağlı olarak belirlenmiştir. Anket yöntemi kullanılarak konu başlıkları ile ilgili önermelerin değerlendirilmesi katılımcılardan istenmiştir. SPSS programı kullanılarak lojistik regresyon analizi, t testi analizi, faktör analizi ve ayırma analizi yöntemleri uygulanmıştır. Güven algısının kariyer seçimi üzerinde ayrıştırıcı etkisinin bulunduğu ve kariyer seçimini tahmin etmede etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Aile şirketlerinde çalışan bağlılığı dışında kalan unsurlar olumsuz algılanmıştır. Aile şirketleri uluslararasılaşma, kurumsallaşma, stratejik yönetim, toplam performans ölçütleri, adalet, güven ve genel işleyişler açısından olumlu algılanmamakla beraber aile şirketlerinde çalışanların şirketlerine bağlı oldukları düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the relation between the future professional choices of potential employees-in the level of post graduate and MBA- actively looking for job in terms of family businesses is analysed. Performance criteria, from the literature of image or perception of familly businesses, were evaluated on dimensions of institutionalisation, internationalisation and strategic management. Operations in family businesses were discussed in relation to justice and trust. Employee perception, was examined at the level of employee engagement . Professional career choice was determined depending on the wishes of the people who work in family businesses. The participants were asked to evaluate the propositions related to the subject headings by using the survey method. By making use of the SPSS programme; logistic regression analysis, t test analysis, factor analysis and discriminant analysis methods were applied. It was concluded that the perception of trust had a parser impact on career choice and is effective in predicting career choice. The factors apart from employee engagement were perceived negative. Nonethless, family businesses are perceived posive in terms of internationalisation, institutionalisation, strategic management, overall performance criteria, justice, trust and general operations; it is thought that employees in family businesses are loyal to their companies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1981
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aile şirketi tr_TR
dc.subject Kariyer seçimi tr_TR
dc.subject Örgütsel Güven tr_TR
dc.subject Örgütsel Adalet tr_TR
dc.subject Uluslararasılaşma tr_TR
dc.subject Kurumsallaşma tr_TR
dc.subject Stratejik Yönetim tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Family Business en_US
dc.subject Selecting Career en_US
dc.subject Organisational Trust en_US
dc.subject Organisational Justice en_US
dc.subject Internationalisation en_US
dc.subject Institutionalisation en_US
dc.subject Strategic Management en_US
dc.subject Organisational Commitment en_US
dc.title Aile Şirketi Algısı Ve Kariyer Seçimine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Perception Of Family Business And The Effect On Selecting Career en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12706.pdf
Boyut:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama