Katyonik Halka Açılması Ve Foto Başlatılmış Radical Polimerizasyon Teknikleri İle Yıldız Tipli Blok Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şakar, Dolunay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda yıldız tipli polimerlerin sentezi birçok bilim adamına çalışma konusu olmaktadır. 3 veya daha fazla polimerik zincirin bir ortak merkezden çıkarak oluşturdukları yapı yıldız tipli polimer olarak adlandırılmaktadır. Yıldız tipli polimerler lineer polimerlerden fiziksel ve kimyasal olarak daha farklı özellik göstermektedirler. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki yaşayan polimerizasyon teknikleri uygulamada iyi sonuçlar vermiştir. Tetrahidrofuranın katyonik halka açılması polimerizasyonu uygun deney ortamı sağlandığında yaşayan karakter taşımaktadır. Bu çalışmada polytetrahydrofuran ve metil metakrilat zincirleri içeren yıldız tipli blok kopolimerlerin sentezi katyonik halka açılması ve foto başlatılmış radikal polimerizasyon teknikleri ile yapıldı. Bu amaçla önce 3 aktif merkez içeren başlatıcı sistem ile yıldız tipli, ışığa duyarlı metil piridinyum sonlu politetrahidrofuranlar elde edildi. Pridinyum tuzlarının ışığı absorpladığında radikal polimerizasyonu başlatabilecek aktif merkezler içeren serbest radikaller oluşturma özelliğinden yararlanılarak ve uzun dalga boylarında bu özelliklerini kaybetmelerini önlemek amacıyla antrasen varlığında yıldız tipli politetrahidrofuran-metil metakrilat blok kopolimerleri elde edildi. Polimerlerin GPC, 1H NMR, IR ve UV cihazlarından alınan analiz sonuçları arasındaki uyum yıldız tipli polimerlerin başarılı bir şekilde sentezlendiğini göstermektedir.
In recent years star-shaped polymers have received significant attention to their desirable properties that arise from a highly branched structure. A star structure is described as a nonlinear polymer composed of multiple backbone chains emanating from junction points. Branching results in a more compact structure than analogous linear structures because of high segment density, which dramatically affects crystalline, mechanical, and viscoelastic properties. In the present work, the star-shaped and methyl pyridinium terminated which shows photosensitive property polytetrahydrofurans were synthesized by using 3 functional initiator systems and terminated by 2-methyl pyridinium N-oxide. The spectral sensitivity of PTHF-MP may be extended to longer wavelengths with the aid of certain sensitizers. Upon irradiation of a solution containing anthracene and PTHF-MP macroradicals are formed via electron transfer from the electronically excited anthracene to the terminal pyridinium ions. In the presence of MMA polymerizable by a free radical mechanism, block copolymer formation would be initiated as in the case of direct irradiation. The good agreement between the GPC, 1H NMR, IR and UV results showed that star shaped block copolymers were synthesized successfully.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Metil Piridinyum Tuzu, Katyonik Halka Açılması ve Foto Başlatılmış Radikal Polimerizasyon, Yıldız Tipli Polimer, Pyridinium Salt, Cationic Ring Opening and Photoinitiated Radical Polymerizations, Star Shaped Polymer
Alıntı