Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Fotovoltaik Sistemlerin Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Keleş, Canten Özkılıç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeryüzünün her geçen gün tükenen enerji kaynaklarına alternatif olacak en umut verici ve teknolojik olarak hızla gelişen fotovoltaik sistemler, enerji verimliliği açısından değerlendirilirken, bu sistemlerin yapı elemanlarıyla beraber kullanılması ele alınmıştır. Çatı, cephe ve diğer yapı elemanlarıyla kullanım detayları ve tasarım örnekleri verilerek mimariyle bütünleştirilmesi incelenmiş daha sonra dünyadaki ve Türkiye’deki durumu ele alınmıştır. Sonuçta her ne kadar pahalı sistemler olsa da birincil enerji kaynaklarının tükeniyor olması, fotovoltaik teknolojisinin hızla gelişmesi ve dünyada bu teknolojiye yapılan yatırımlar, aynı zamanda bunları birer mimari eleman olarak kullanarak bina maliyetlerinde fotovoltaik sistemlerin yerine kullanılacak yapı elemanlarının fiyatlarının maliyetten düşülmesi gibi nedenlerle ileride bu teknolojinin, dünyanın ve özellikle güneşten faydalanma yüzdesinin fazlalığı nedeniyle Türkiye’nin vazgeçilmez enerji kaynaklarından biri olmasının kaçınılmazlığı görülmektedir.
In this study, the photovoltaics are the best hopeful source because of daily energy sources be exhausted and quickly developing systems, are evaluated by energy efficiency and discuss about integration with architectural components of photovoltaic systems. By using it on the roof, facades and other structural components details and design examples are given and examine integration with the architectural components, afterwards the position of the system in the world and in Turkey discussed. Eventually, although these systems are expensive, because of primary energy source be consumed, developing photovoltaic technology quickly and investment for this technology in the world and becasuse of using photovoltaics as a component of architecture, the building’s cost decrease, all these factors in the world and also excessive utilization percent of sun for Turkey makes this technology indispensable energy source.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Fotovoltaik Sistemler, Enerji Verimliliği, Güneş Hücreleri, Photovoltaic System, Energy Efficiency, Solar Cell
Alıntı