Oracle Veri Tabanı Üzerinde Sql Ve Pl/sql Özelllikleri Ve Uygulamaları İçeren Dinamik Bir Yapı Oluşturma Ve Kullanılan Arayüzü Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şahin, Yeşim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, Oracle veri tabanı ve yazılım araçları kullanılarak, Oracle veri tabanı yönetim dillerinden SQL ve PL/SQL özellik ve komutlarının öğretilmesine yönelik bir ders programı yapısı gerçekleştirilmiştir. Bu yapı SQL ve PL/SQL komutlarını içermekte, butonlar yardımı ile dolaşılan ekranlardan oluşmakta, kullanıcının arka planda veri tabanının çalıştığı uygulamalar yapmasına izin vermektedir. Uygulamaya ölçme ve değerlendirme yapan bir sınav yapısı da dahildir. Bu ders programının yapılmasındaki amaç, Oracle hakkında bilgi edinmek isteyen bireye, Oracle’in temel özelliklerini tanıtmak, bu özellikler ile ilgili uygulamalar yapmak ve sonucunda elde edilen bilgileri ölçmektir. Arka planda veri tabanı tablolarının var olduğu, uygulama içersinde, ekran kontrolleri sağlayan program parçalarının yer aldığı ve birbiri içinden açılan ekranlar yardımı ile Oracle tanıtımı yapan dinamik bir yapı oluşturulmuş, bir sınav sistemi geliştirilmiş ve kullanıcıya uygulamaları deneme olanağı verilmiştir.
Within this thesis, a course program structure that will assist in teaching the individual the specifications and commands of SQL and PL/SQL being the Oracle database management languages by using the Oracle database and software means is realized. This structure consist of the basic SQL and PL/SQL commands created by screens cycled by means of buttons, and allows the user to make operations where the database is run in the background. This application also includes a test structure for measurement and evaluation. The purpose of this course program is to introduce the Oracle basic specifications to an individual who wishes to get information about Oracle, to carry out applications related to such specifications, and to measure the information obtained in conclusion. A dynamic structure that introduces Oracle by assistance of screens that pop up within each other is created. It is also allowed that the user to make operations, and measured that user’s ability about application content.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Veri Tabanı, Dinamik Yapı, SQL ve PL/SQL, Database, Dynamic Structure, SQL and PL/SQL
Alıntı