8-hidroksikinolin İmmobilize Edilmiş Silikon Kolonun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresine Örnek Sunumunda Yeni Bir Yöntem Olarak Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, Ümit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
8-hidroksikinolin, eser elementlerin deniz suyundan uzaklaştırılması için şelatlayıcı olarak yaygın bir biçimde kullanılan bir kimyasal maddedir. 8-hidroksikinolin şelatlama yeteneği ve bir çok metal katyonu için tercih edilir olmasından dolayı iyon değiştirme veya kromotografik uygulamalarda kullanılan çeşitli katı destekleyiciler üzerine başarılı bir şekilde immobilize edilmektedir. 8-hidroksikinolinin silika materyaller (silika jel veya cam boncuklar) üzerine immobilize edilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiş, optimize edilmiş ve ürünlerin özellikleri araştırılmıştır. Silika destek maddelerinin kolon uygulamaları için, mekanik direnç, şişmeye karşı dayanıklılık gibi avantajları vardır. Ancak yüksek pH’ta kararlı değillerdir. Bu çalışmada, 8-hidroksikinolin, bu özelliklerinden yararlanılarak silikon kolona immobilize edilmiş ve bu kolon, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde alev başlığına takılarak örnek çözeltisinin bu tüp boyunca geçmesi sağlanmıştır. Tüp duvarlarına adsorplanan örnek çözelti içindeki eser elementler, daha sonra tüpten uygun derişimdeki asit çözeltisi geçirilerek doğrudan aleve gönderilerek eser elementlerin miktarı tayin edilmiştir. Bu şekilde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresine yeni bir örnek verme tekniği geliştirilmiştir. Geliştirilen yeni yöntem, AAS’de analiz süresini kısaltarak, kullanılan kimyasal malzemeler ve örneğin analize hazırlanması için gereken işlem basamaklarını azaltmıştır.
The affinity of 8-hydroxiquinoline for transition metals while rejecting the alkaline earths has made this chelating agent a popular choice for the preconcentration of trace elements from sea water. As a result, it has been successfully immobilized onto various polymeric and inorganic supports for use in organic supports for use in ion-exchange or chromotographic applications. The most common supports for immobilization are silica and controlled pore glass. Various immobilization methods have been developed and properties of the products investigated. Silica based supports have been used in many applications and possess the advantage of good mechanical strength and resistance to swelling. They are, however, unstable at high pH. The object of this study is to immobilize oxine onto inner wall of silicon tubing and to use oxine immobilized silicon tubing to introduce sample to Flame Atomic Absorption Spectrophotometer. For this purpose, oxine immobilized silicon tubing was replaced into the sample injection part of FAAS. Samples containing trace elements were passed through the tubing. The trace elements adsorbed onto the wall were taken with the approriate acids or acid mixtures. Acid solution was directly sent to the flame for the determination of trace elements in the sample solution. The goal of this study was to develop a new sample introduction technique. This technique was brought short analyse time, and low cost for sampling in FAAS.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, İmmobilizasyon, Hidroksikinolin, Eser Element Analizi, Atomic Absorption Spectroscopy, Immobilization, Hydroxiquinoline, Trace Element Analysis
Alıntı