AVUSTRALYA VE TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞİNİN_x000D_ KARŞILAŞTIRMASI

thumbnail.default.alt
Tarih
27.02.2014
Yazarlar
Emad GHAVAM
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat sektörü birçok tehlike ve kaza potansiyeline eğilimlidir. İnşaat malzemeleri, makinalar, aletler ve bunların kullanımları gibi birçok parametre risk unsuru içerir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği işyerlerinde çalışan insanların sağlık, güvenlik ve refahını korumaya çalışır. Teknoloji ve makineleşme sayesinde iş yerleri daha karmaşık ve hassas duruma gelmiştir, bu yüzden daha uygun kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İş Sağlığı ve Güvenliği kanununu değiştirmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı Avrupa İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Ajansı ile bağdaşan bir şekilde güncellemeye çalışmaktadır. Bu yüzden zayıf ve kuvvetli noktalarının ortaya çıkıp, vurgulanması için Avrupa Birliği dışından bir ülke ile karşılaştırmak daha iyi olacaktır. Avustralya sadece İngilizce konuşan ülkeler arasında değil tüm dünya çapında iş sağlığı ve güvenliğinde başarılı bir ülke örneğidir. Bu çalışmada iki ülkenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları detaylı bir şekilde kıyaslanmıştır. Aslında, Avustralya ve Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları birçok benzer özellik barındırmasına rağmen, Avustralya’nın mevzuatında belli bölümler daha dikkatli hazırlanmıştır. Avustralyalılar, kendi iş sağlığı ve güvenliği kanunlarını hazırlarken belli bir politika ve şekli takip etmişlerdir. Avustralya yasaları, Türk kanunlarında daha az dikkate alınan veya kaçınılan konulardan da bahsetmektedir. Türkiye’nin yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası, birçok yeni özellikleri ve kavramları kapsadığı halde bazı konularda yetersizdir. Avustralya ve Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği istatistikleri ve mevzuatları karşılaştırıldığında, Türkiye nin uluslararası standartlara ulaşmak için bazı aşamaları geçmesi gerektiği gözükmektedir ancak bu iş Avustralyalılar için çok daha kolaydır.
The construction industry is prone to many hazards and accident potential. Occupational health and safety tries to protect the health, safety and welfare of people engaged in workplaces. Technology and machinery lead to have more complex work environments, that is why they needs more caution and proper controlling systems. Since Turkey has changed its occupational health and safety law recently and tries to update its occupational health and safety legislation compatible with European Agency for Safety and Health at Work, it is better to be compared with a country from outside of European Union for highlighting the weakness and strength points of its new occupational health and safety legislation. Australia is a successful country in term of occupational health and safety not only between English speaking countries but also worldwide. In this study detailed comparison have been done about occupational health and safety legislation of both countries. In spite of having similarities between the Turkish and Australian occupational health and safety laws, Australian legislation have studied these similar parts more carefully. Australians follow a specific policy in preparation of their legislation. Australian law mentions to some issues, which have paid less attention or avoided in Turkish laws. Although Turkish legislation have been revised recently, the concentration of the law in some cases is insufficient. The comparison of occupational health and safety statistics and legislations confirms that Turkey should pass some steps to reach international standards while this path is shorter for Australians.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat, karşılaştırmak, Avustralya, Türkiye, Occupational Health and Safety, Construction, Comparison, Australia, Turkey
Alıntı