Düzce Depreminde Yıkılmış Binaların P25 Ve Deprem Güvenliği Tarama Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Gülay, Gülten tr_TR
dc.contributor.author Pour, Hojjat Hojjat tr_TR
dc.contributor.authorID 414383 tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-09-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:49:51Z
dc.date.available 2015-09-02T07:49:51Z
dc.date.issued 2012-05-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Sunulan tez çalışmasında, mevcut betonarme binaların deprem dayanımlarının değerlendirilmesi kapsamında geliştirilen öndeğerlendirme yöntemlerinden P25 Yöntemi ve Deprem Güvenliği Tarama Yöntemleri ile 7 adet betonarme binanın göçme güvenlikleri değerlendirilmiş ve bu 7 binadan seçilen 1 adedi de DBYBHY- 07 yönetmeliğinde tanımlanan doğrusal elastik eşdeğer deprem yükü yöntemi ile performans düzeyi belirlenmiştir. Yedi bölümden oluşan yüksek lisans tezinin birinci bölümü, konunun açıklanmasına ayrılmış, ikinci bölümde, mevcut betonarme binaların deprem performanslarının belirlenmesi için 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde yer alan genel ilke ve kurallar verilmiş, üçüncü bölümde, konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar ele alınmış, dördüncü bölümde, P25 Puanlama Yöntemi detaylı olarak açıklanmıştır, Beşinci bölümde, Deprem Güvenliği Tarama Yöntemin uygulanması için izlenmesi gereken hesap adımları açık ve geniş bir şekilde anlatılmıştır, altıncı bölümde sayısal uygulama olarak seçilen örnek betonarme binaların değerlendirilmesi yer almaktadır, Yedinci bölüm, sonuçlar ve yorumları içeren bölümdür. tr_TR
dc.description.abstract In this study seismic performance and collapse vulnerability of existing reinforced concrete buildings are investigated. Then, code-based perfarmance analysis, P25 and Seismic Safety Screening Methods which are some of the most popular rapid evaluation methods are applied on seven real case study structures. The results of seven reinforced concrete buildings which are obtained with P25 and Seismic Safety Screening Methods are evaluated and compared. Then one of these seven buildings is analysed with linear elastic equivalent static load method following the regulations according to the recent Turkish earthquake code DBYYHY (2007). This thesis study consists of seven chapters. The first one covers the subject, the second one, the general principles and the rules for the determination of earthquake performances of existing reinforced concrete buildings according to 2007 Turkish Earthquake Code, in the third one, the results of a literature survey, the fourth chapter is devoted to detailed explanations of P25 Scoring Method, in fifth chapter Seismic Safety Screening Method has been explained, The sixth one is devoted to the numerical solution, in the seventh one the overall results are discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8748
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem güvenliği tr_TR
dc.subject Deprem yönetmeliği tr_TR
dc.subject İnşaat Mühendisliği tr_TR
dc.subject Seimic Safety en_US
dc.subject Earthquake Code en_US
dc.subject Civil Engineering en_US
dc.title Düzce Depreminde Yıkılmış Binaların P25 Ve Deprem Güvenliği Tarama Yöntemleri İle Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Safety Evaluation Of Collapsed Buildings In Düzce Earthquake By Seismic Safety Screening Method And P25 Rapid Screening Methods en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12061.pdf
Boyut:
3.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama