Türkiye’de Serbest Çalışan Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının Tasarım Metotları

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Sunal, Ferhan Egemen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, endüstri ürünleri tasarımcılarının uyguladıkları metotların araştırılması ve bu süreçlerin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Piyasada çalışan ve uygulama yapan tasarımcıların eylemleri sorgulanarak, tasarım sürecine ait ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın amacı, tasarlama eyleminin, tasarım süreci ve bu süreçte kullanılan metotların, karmaşık yapılarının anlaşılmasına dair gözlemler yapabilmektir. Bu araştırmada, kendi ofisi olan Türk tasarımcılarla, tasarım süreçleri üzerine röportajlar yapılmıştır. Bu görüşmelerde, öncelikle tasarımcının çalışma şartlarını, daha sonra tasarım süreciyle ilgili genel anlayışını, son olarak ise üretilmiş bir üründe bu sürecin nasıl yaşandığını inceleyen bir metot kullanılmıştır. Ayrıca görüşmenin son kısmında, tasarımcıların, tasarlama metotları hakkındaki fikirleri ve genel tasarım anlayışları ile ilgili bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışmada, tasarımcıların kullandıkları yöntemler arasındaki ortak ve farklı noktalar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, tasarlama eyleminin, düşünsel aşamasını sorgulamak değil, gözlemlenebilen fiziksel adımlarını görebilmektir. Çalışmanın sonunda, kuramsal metotlarla, uygulamadaki metotlar karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Tasarlama sürecindeki adımlar, çeşitli tablolarla yorumlanmış, tasarım nasıl yapılır sorusuna cevap bulmaya yardım edebilecek sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda, tasarım sürecinin belirli ve değişken adımları, tasarım sürecinin farklı durumlara uyarlanırken ne oranda değişmez ya da değişir olduğu hakkında sonuçlar ve öneriler elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda son bölümde bulgular değerlendirilerek tasarım sürecinin ortak adımları belirlenmiş ve tasarım sürecine ifade etmek üzere yeni bir öneri sunulmuştur. Bu öneriyi şekillendiren iki temel sebep ise, tasarım sürecinin belirli adımlarının her tasarım probleminde benzerlik göstermesi, diğer yandan ise her tasarım sürecinin birbirinden farklı ve kendine özgü bir problem çözümü olmasıdır.
The purpose of this research is to search about the methods that industrial product designers use, and observe those processes. By analyzing the activities of designers working in the field, it is intended to get clues about the ‘design process’. In this research, interviews are done with Turkish industrial designers, who have their own design offices. During those interviews, this method that analyses and asks about, firstly the physical work environment of the designer, then the designer’s general ideas about the design process, and lastly, the design process applied with a produced product, has been used. Also, in the last part of the interview, it has been intended to take information about the designers’ general ideas about design methodology and product design. At the end of the research, the methods used in theory and application has been compared and discussed. The steps are tried to be interpreted with tables, and finally it is aimed at to get some information, which may be able to help us answer the question; ‘How do we design?’. Another goal of the research has been to see the different steps of the process which are stable and variable, and make suggestions about how flexible is the design process in different situations. In the last section, the information gathered through the research is analyzed in order to specify the common steps of the process, and an alternative expression for the design process is proposed. The two main observations that shape this proposal are, the common steps of the process which stay the same for almost every design problem and the individuality of every design process in itself.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
tasarım süreci, tasarlama metotları, türk tasarımcılar, design process, design methods, Turkish designers
Alıntı