Hazne Kapasitesi Hesaplama Yöntemleri Ve Çoruh Nehri Havzasında Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı biriktirme haznelerinin en önemli tasarım parametresi olan “Hazne Kapasitesi”nin hesap yöntemlerinin incelenmesi ve bir uygulamasıdır. Öncelikle hazne kapasitesi hesap yöntemlerinin teorileri verilmiş ve bunlar için ayrı ayrı bilgisayar programları yapılmıştır. Uygulama için ise Çoruh Nehri seçilmiştir. Nehir üzerinde seçilen 5 istasyondan alınan günlük ölçümler esas alınmış, fakat çalışmada yıllık ortalamalar ile çalışılmıştır. Her istasyon için bu yıllık veriler ışığında Zaman Serisi Modellemesi yapılmış ve modeller kurularak bu modeller ile 4000’er adet seri üretilmiştir. Her bir seri için de farklı düzenleme oranları için yukarıda bahsedilen programlar ile binlerce durum için hazne kapasitesi hesaplanmıştır.
In this study, the using methods to determine “The Storage Capacity” which is the most important parameter of the designing water storage reservoirs are studied. A computer program has been developed for each method. To get more sensitive results from these methods a modeling method “Time Series Modeling” was used to generate input series to these programs. And also a computer program developped to choose an appropriate ARMA model. Finally an application of these methods-programs realized in the Coruh River,Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Biriktirme Haznesi, Hazne Kapasitesi, Çoruh Nehri, Reservoir, Storage, Storage Capacity, Coruh River
Alıntı