Binalarda Isıtma Enerjisi İhtiyacının Dinamik Analiz Yöntemi İle Hesaplanması

dc.contributor.advisor Özdemir, Mustafa tr_TR
dc.contributor.author Şeremet, Mehmet Fatih tr_TR
dc.contributor.authorID 424097 tr_TR
dc.contributor.department Isı Akışkan tr_TR
dc.contributor.department Head and Fluids en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:32:30Z
dc.date.available 2015-05-15T07:32:30Z
dc.date.issued 2012-02-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, dinamik analiz hesaplama yöntemi mantığı kullanılarak iki farklı matematiksel model oluşturulmuş olup MMO’ya ait “Kalorifer Tesisatı” kitabında yer alan örnek bina bu hesaplama yöntemlerinin sonuçların ortaya konduğu bina olarak seçilmiştir. Dinamik analiz hesaplama yöntemi kullanılarak oluşturulan ilk yöntem, toplam kütle yaklaşımı yöntemi olup bu yöntemde bina içi ve bina dış kabuğu farklı kontrol hacimler olarak ele alınmıştır. Kontrol hacimlerin sıcaklıklarının değerleri, birbirlerine bağlı diferansiyel denklem sistemi kurularak anlık olarak hesaplanmıştır. Diğer yöntem ise bina dış kabuğu sıcaklığının parabolik ısı denkleminin çözümü ile eldesinden yola çıkmakta olup bulunan anlık bina dış kabuğu değeri denklem sistemi içerisine konarak bina içi sıcaklığı hesaplanmaktadır. İki farklı yöntemle binanın ısıtma sezonu için detaylı ısıtma analizi yapılmış, bunun sonucunda ısıtma sezonunun her ayı için ısıtma yükü ihtiyacı hesaplanmış ve hesaplamalardan elde edilen sonuçlar TS 825’te yer alan hesaplama yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Oluşturulan matematiksel modeller ve değişken iklim verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda örnek bina için yıllık ısıtma yükü ihtiyacının, birinci yöntem için TS 825 standartına göre %36, ikinci yöntem için ise %50 civarında daha az olduğu öngörülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, two different mathematical models are formed using dialectic of dynamic analysis calculation method anf results of these methods are calculated on reference building which takes place in the book of “Heating Systems” which belongs to MMO. The first method using dynamic analysis method is the approach of lumped methods and inlet building and building envelope are thought as two different control volumes. Temperature ranges of control volumes are calculated instantly depending on together, starting from initial conditions. The second mathematical model, achieves the temperature range of building envelope using the solution of parabolic heat equation. The temperature range of inlet building is calculated placing the temperature range of building envelope into the differential equation system. Detailed heating load calculations of the building have been done with two different methods for the heating season, heating loads have been calculated for every month in the heating season and the obtained results have been compared with the calculation method in TS825. Heating load of the reference building has been foreseen %36 less than TS 825 standard for the first method and %50 for the second method using the formed mathemetical models and variable climate data. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1904
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Binalarda Enerji Verimliliği tr_TR
dc.subject Dinamik Analiz tr_TR
dc.subject Isıtma Enerjisi tr_TR
dc.subject Energy Efficiency of Buildings en_US
dc.subject Dynamic Simulation en_US
dc.subject Heating Load en_US
dc.title Binalarda Isıtma Enerjisi İhtiyacının Dinamik Analiz Yöntemi İle Hesaplanması tr_TR
dc.title.alternative Heating Load Calculation Of Buildings By The Method Of Dynamic Analysis en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12340.pdf
Boyut:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama