Çeşitli Selülozik İpliklerden Üretilen Örme Kumaşların Performanslarının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dündar, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnsanoğlunun var oluşundan günümüze gelene kadar önemi artan tekstil, bundan sonra da insan hayatının vazgeçilmezleri arasında olacaktır. İnsanların hayat standartları arttıkça tekstil konusunda beklentileri de artacaktır. Özellikle giysi konforu konusunda büyük beklentileri vardır. Kullanıcıların beklentileri sadece performans bakımından değil, moda açısından da ele alınmalıdır. Günümüz modası sürekli değişmekte olup insanlar sahip oldukları eski moda olan tekstil ürünleri yerine yenilerini almayı talep etmektedirler. Talebin sürekli olması ve de talep edilen ürünlerin değişken olması da üreticileri bu konularda çalışmalar yapmaya itmektedir. Bu çalışmada pamuk, bambu ve lyocell lifleri kullanılarak aynı numara ve büküm değerlerinde iplikler üretilmiştir. Daha sonra bu iplikler aynı örgü makinesinde, her elyaf tipinden 3 er farklı gramajda örülmüştür. Yani bu gramajları hafif, orta ve ağır olarak sıralarsak elimizde her üç elyaf tipinden de hem hafif, hem orta, hem de ağır gramajda kumaşlar vardır. Daha sonra her kumaşın yarısı kesilmiş ve boyama işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan numuneler fiziksel özellikleri ve konfor performansları açısından test edilmiştir. Buna göre, özelinde lif türünün bazı kumaş konfor özeliklerine etkisi irdelenmiştir. Bunun yanında test sonuçları SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır.
The importance of textile from the beginning of the human till now has been increasing and this increase will continue forever. As the life standards of people increase, their expactations about textiles will also increase. They have especially great expactations on comfort properties of clothes. The expactations of people are not only about the performance of textiles, but also about the fashion. Fashion has a continuous change and people ask for the new clothes instead of using their old fashioned clothes. As these demands from the customers are continuous and changable, manufacturers have to improve themselves. In this research, yarns were produced from cotton, bamboo and lyocell fibres. All of these yarns have the same count and twist values. By these yarns, knitted fabrics were produced in three different weigths per meter square which means that we have slack, medium and tight fabrics from all types of fibers. Then, half of these fabrics were dyed. Prepared samples were tested for physical properties and comfort performances. The effects of fibre types on comfort properties of knitted fabrics were analyzed comparatively by the results of tests. Besides, the results were analyzed on SPSS.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
konfor, pamuk, bambu, lyocell, örme kumaşlar, comfort, cotton, bamboo, lyocell, knitted fabrics
Alıntı