Use Of Spectrogram Analysis As A Tool To Identify Formal Elements In Selected Works From Before And After The Common Practice Period

dc.contributor.advisor Aji, Jerfi tr_TR
dc.contributor.author Kıran, Deniz tr_TR
dc.contributor.authorID 617914 tr_TR
dc.contributor.department Music en_US
dc.contributor.department Müzik tr_TR
dc.date 2019 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-08-20T13:17:31Z
dc.date.available 2020-08-20T13:17:31Z
dc.date.issued 2019 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019 en_US
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 tr_TR
dc.description.abstract Although musical analysis is conventionally score and listening based, we can now think of new ways to make analyses. This study is based on the assumption that spectrogram could be used to see formal designs of compositions. Such a use of technology is rare in that it is generally used not to analyse but to produce music. Because form must be thought together with many elements of music such as harmony, rhythm, tempo, themes, motives, dynamics etc. it could be claimed that spectrogram analyses could provide us with hints regarding the formal designs. In the introduction, the concept will thoroughly be explained along with methods and other analytical tools that would accompany the main analysis method. Therefore, introduction and methodology will be handled together. There will also be philosophical approaches to the concept of form and recent considerations regarding the contemporary music forms. en_US
dc.description.abstract Müzik analizi geleneksel olarak skor ve dinleme temelli olsa da bugün analiz için yeni yollar düşünmek mümkündür. Müzik analizinin amacına göre farklı analiz yolları geliştirilebilir ya da elimizdeki analiz yolları beraber düşünülüp hibrit bir analiz yöntemi ortaya çıkarılabilir. Müzik analizinin armonik materyalleri ve yapıyı belirlemek, yapısal unsurları saptamak ve bunların bir araya nasıl getirildiğini ortaya koymak, dönemsel olarak nasıl besteleme yöntemleri ve yaklaşımlarının kullanıldığını anlamak, müzikteki tarihsel değişimi anlamak ve benzeri birçok amacı olabilir. Bu amaçlar yalnızca müzik disiplini içinde var olabileceği gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkili bir karaktere sahip olup disiplinlerarasılık da sergileyebilirler. Bu çalışmada böyle bir disiplinlerarasılık söz konusu olmadığı gibi burada anlatılan analiz yönteminin diğer disiplinlerde müzikle ilgili yürütülen çalışmaları destekleyebileceği düşünülmektedir. Salt müzik disiplini içinde bir uğraş olduğu söylenebilecek olan form analizi, bu çalışmada teknoloji ile desteklenmiş, geleneksel form analizi yöntemlerine destek olması amacıyla spektrogram ve spektrogram görüntüleri, form saptamasında teknolojik araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışma eserlerin formal dizaynlarının spektrogramda gözlenebileceği varsayımına dayanmaktadır. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18458
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Classical music en_US
dc.subject New music en_US
dc.subject Polyphonic music en_US
dc.subject Klasik müzik tr_TR
dc.subject Yeni müzik tr_TR
dc.subject Çağdaş müzi tr_TR
dc.subject Çok sesli müzik tr_TR
dc.title Use Of Spectrogram Analysis As A Tool To Identify Formal Elements In Selected Works From Before And After The Common Practice Period en_US
dc.title.alternative Klasik dönem öncesi ve sonrasından seçilen eserlerde formal yapıların belirlenmesinde bir araç olarak spektrogram analizi kullanımı tr_TR
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
617914.pdf
Boyut:
5.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama