Use Of Spectrogram Analysis As A Tool To Identify Formal Elements In Selected Works From Before And After The Common Practice Period

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Kıran, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Although musical analysis is conventionally score and listening based, we can now think of new ways to make analyses. This study is based on the assumption that spectrogram could be used to see formal designs of compositions. Such a use of technology is rare in that it is generally used not to analyse but to produce music. Because form must be thought together with many elements of music such as harmony, rhythm, tempo, themes, motives, dynamics etc. it could be claimed that spectrogram analyses could provide us with hints regarding the formal designs. In the introduction, the concept will thoroughly be explained along with methods and other analytical tools that would accompany the main analysis method. Therefore, introduction and methodology will be handled together. There will also be philosophical approaches to the concept of form and recent considerations regarding the contemporary music forms.
Müzik analizi geleneksel olarak skor ve dinleme temelli olsa da bugün analiz için yeni yollar düşünmek mümkündür. Müzik analizinin amacına göre farklı analiz yolları geliştirilebilir ya da elimizdeki analiz yolları beraber düşünülüp hibrit bir analiz yöntemi ortaya çıkarılabilir. Müzik analizinin armonik materyalleri ve yapıyı belirlemek, yapısal unsurları saptamak ve bunların bir araya nasıl getirildiğini ortaya koymak, dönemsel olarak nasıl besteleme yöntemleri ve yaklaşımlarının kullanıldığını anlamak, müzikteki tarihsel değişimi anlamak ve benzeri birçok amacı olabilir. Bu amaçlar yalnızca müzik disiplini içinde var olabileceği gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkili bir karaktere sahip olup disiplinlerarasılık da sergileyebilirler. Bu çalışmada böyle bir disiplinlerarasılık söz konusu olmadığı gibi burada anlatılan analiz yönteminin diğer disiplinlerde müzikle ilgili yürütülen çalışmaları destekleyebileceği düşünülmektedir. Salt müzik disiplini içinde bir uğraş olduğu söylenebilecek olan form analizi, bu çalışmada teknoloji ile desteklenmiş, geleneksel form analizi yöntemlerine destek olması amacıyla spektrogram ve spektrogram görüntüleri, form saptamasında teknolojik araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışma eserlerin formal dizaynlarının spektrogramda gözlenebileceği varsayımına dayanmaktadır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Classical music, New music, Polyphonic music, Klasik müzik, Yeni müzik, Çağdaş müzi, Çok sesli müzik
Alıntı