Elektrolitik Parlatma Yönteminin 430 Kalite Paslanmaz Çelik Malzemenin Korozyon Direncine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydoğan, Şebnem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada uygulama açısından kolay ve düşük maliyetli bir proses olan elekrolitik parlatma işlemi 430 kalite paslanmaz çelik malzemelere uygulanmış, proses şartları ile işlem sonucunun malzemenin korozyon direncine etkisi elektrokimyasal korozyon deneyleriyle araştırılmıştır. Amaç, 430 kalite paslanmaz çeliklere elektrolitik parlatma yöntemi uygulayarak, dekoratif özelliğinin arttırılmasının yanısıra yöntemin 430 kalite paslanmaz çelik malzemenin korozyon direncine etkisini ve elektrolitik parlatılmış 430 kalite paslanmaz çeliğin korozyona dayanımı daha yüksek olan 304 kalite paslanmaz çelik malzeme yerine kullanılıp kullanılamıyacağını araştırmaktır.
In this study, electropolishing which is an easy to apply and economic process, has been applied to 430 type stainless steel and the effect of electropolishing on both process conditions and the corrosion behavior has been investigated by using electrochemical corrosion tests. The aim of this study is to increase the corrosion resistance of 430 type stainless by electropolishing and to define whether electropolished 430 type stainless can be used as an aternative material to 304 type stainless steel.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Elektrolitik Parlatma, Elektrokimyasal Korozyon Deneyleri, Pasivasyon, Electropolishing, electrochemical corrosion experiments, passivation
Alıntı