Sözleşme İdaresinde Ölçüm Ve Hakedişler: Aıa Ve Kik Götürü Bedel Sözleşmelerinde Hakedişlere İlişkin Hükümler Ve Prosedürlerin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köseoğlu, Diyane
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sözleşme idaresi görevlerinden biri olan ölçüm ve hakedişler konusu incelenmiştir. Konu hakkında öncellikle literatür çalışması yapılmış ve konunun geneli hakkında detaylı bilgi toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında Amerikan Mimarlar Birliği Dokümanlarından A 101 Götürü Bedel Esaslı Mal Sahibi ile Yüklenici Arasındaki Standart Sözleşmesi ve A 201 Genel Şartnamesindeki ilgili hükümler incelenmiştir. Aynı inceleme Geleneksel Kik Götürü Bedel Sözleşmesinde Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde de yapılmıştır. Bu incelemelerde sadece götürü bedel sözleşmelerdeki prosedürlerle ilgilenilmiştir. Her iki sisteme ait hükümler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda hakediş prosedürleri şemalarla açıklanmıştır. Tezin son bölümünde ise ölçüm ve hakedişlerle ilgili hükümler arasında karşılaştırma yapılmış ve eksikler belirlenmiştir.
In this study measurement and payments are analized as one of the contract administration task. First of all a literature study has been done and obtained the detailed information about the overall measurement and payment subject. With this background AIA Document A 101 Standart Form of Agreement Between Owner and Contractor Where The Basis of Payment is Stipulated Sum and AIA document A 201 General Conditions were examined. KİK Stipulated Sum Agreement and Turkey’s General Conditions of Contract Document (YIGŞ) were also examined. According to these examinations of both systems, the procedures wereexplanied by schemes. In last chapter of the thesis, a comparison between AIA procedures and KIK procedures done and the insufficient parts of these systems were identified.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Ölçüm, Hakediş, Measurement, Payment
Alıntı