Park Et Bin Sistemi Ve İstanbul’daki Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-09
Yazarlar
Dündar, Süleyman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, toplu taşıma kullanımını arttıran en etkili yöntemlerden biri olan Park Et Bin Sistemi (PEBS) incelenmiştir. Otomobil kullanımının azaltılması, ulaşımda sürdürülebilirliğin başarılması ve şehirlerin daha yaşanılır hale gelmesi için en etkili yol, toplu taşımanın kullanılmasıdır. PEBS’de amaç; otomobil sürücülerinin araçlarını, şehir merkezi dışındaki toplu taşıma istasyonlarının yakınında bulunan PEBS tesislerine park ettikten sonra, toplu taşıma araçlarını kullanarak gidecekleri yere daha rahat gitmelerini sağlamaktır. PEBS’in planlaması çok önemlidir. Sistemin yeri ve özelliği, toplu taşıma araçlarını kullanan otomobil sürücülerinin sayısını arttıracak şekilde düzenlenmelidir. PEBS kullanıcıların yolculuk davranışlarının analizi için, İstanbul’daki 6 PEBS tesisinde bir anket çalışması yapılmıştır. Anketten çıkan sonuç, sistemin toplu taşıma kullanımı arttırdığını ve trafik tıkanıklığını azaltabileceğini göstermiştir.
Park and Ride is one of the most effective methods which increase using public transport has been examined in this study. Using public transport is an effective way to decrease car using, to achieve sustainable and more livable cities. The aim behind Park and Ride System is to get people out of their cars near the public transport stations, before entering city center and provide drivers to go their destinations with public transportation. Park and Ride’s planning is extremely important. Location of facility and features of the system must be well planned to attract significant number of drivers. A survey study was applied to analyze Park and Ride’s users’ behaviors at 6 Park and Ride facilities in Istanbul. The findings showed that Park and Ride increased public transport users and could decrease traffic congestion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Toplu taşıma, Park Et Bin Sistemi, Trafik tıkanıklığı, Public transport, Park and Ride, Traffic congestion
Alıntı