Yeni Furan-imin Schıff Bazı Ligandlarının Ve Grup Ivb Metal (ti, Zr, Hf) Komplekslerinin Sentezi Ve Karekterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-04-22
Yazarlar
Alkaş, Adil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada furan-imin yapısı içeren bir seri yeni asimetrik ligand, 1-4, sentezlendi. Yeni asimetrik furan-imin ligandların moleküler yapısı, FT-IR, 13C-NMR, 1H-NMR, 19F-NMR ve GC-MS spektroskopik metotlar kullanılarak aydınlatıldı. xxiii Aynı zamanda 1, 2, 3 ve 4 ligandlarının moleküler yapıları tek kristal X-ışını kırınım yöntemi ile aydınlatıldı. NaH ile deprotone edilmiş ligandların, 1-4, Ti, Zr ve Hf geçiş metal tuzları ile arasındaki tepkimeden yeni bileşiklerin, 1a-1c, 2a-2c, 4a-4c sentezi gerçekleştirildi. Sentezlenen yeni bileşiklerin moleküler yapıları FT-IR,
The focus of this thesis was to design and prepare a new series of furan-imine non-symmetric ligands, named 1-4. They were then used to prepare novel group IVB metal [M = Ti; (a), Zr; (b), Hf; (c)] complexes, named 1a-1c, 2a-2c, 4a-4c. The complexes in turn can be used as olefin polymerization catalysts. The molecular structures of these new nonsymmetric ligands (1-4) were investigated by using the following spectroscopic methods: FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, 19F-NMR and GC-MS. The molecular structures of 1, 2, 3 and 4 were also identified by using the single crystal X-ray diffraction method. The IVB metal [M = Ti; (a), Zr; (b), Hf; (c)] complexes, 1a-1c, 2a-2c, 4a-4c were synthesized with deprotonated new nonsymmetric ligands, 1-4 and group IVB metal salts MCl4 [M = Ti; (a), Zr; (b), Hf; (c)]. Their structures were investigated by using the FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, and 19F-NMR spectroscopic methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
schiff bazı, katalizör, metalosen, schiff base, catalyst, metallocene
Alıntı