Halûk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonundaki belge ve görsellerle İstanbul Teknik Üniversitesi tarihçesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2023
Yazarlar
Barutçu, Burak
Perk, Halûk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ Yayınevi
Özet
Bu eserde, 1735’te kurulan Humbaracı Ocağı’nın kuruluşuyla başlayıp 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademiye dönüşmesiyle devam eden mühendislik eğitimi hikâyemizin, bilhassa mühendislik eğitiminde sivilleşmenin başladığı ikinci yarısını yani 1884’de Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin kuruluşundan bugüne gelen serüveni sizlere Haluk Perk Koleksiyonu’nda bulunan belge ve görsellerle takdim etmeye çalıştık. Elinizdeki eserde sırasıyla, Hendese-i Mülkiye Mektebi, Mühendis Mekteb-i Âlisi, Yüksek Mühendis Mektebi, Posta Telgraf ve Telefon Mekteb-i Âlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Okulu dönemlerine ait belge ve görselleri inceleme imkânı bulacaksınız.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İstanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul Technical University, history, tarih, universities and colleges, üniversiteler ve yüksekokullar, Turkey, Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar