İTÜ Yayınevi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 29
 • Öge
  İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonundan seçmeler : “Nâfi̇a ve İ’mâr Projeleri” [sıkıştırılmış format]
  (İTÜ Yayınevi, 2023) İTÜ Yayınevi ; Aysal Cin, U. Duygu
  Bu çalışma, üniversitemiz bünyesinde bulunan “İstanbul Teknik Üniversitesi Nâfia ve İʿmâr Projeleri Arşivi”ne odaklanmaktadır. Bu arşiv, 19. yüzyıl sonu ve erken 20. yüzyılda gerçekleştirilen demiryollarından limanlara, İstanbul’un ilk modern konut projelerinden şehirlerin elektrifikasyonuna, bir çok kentsel altyapı projesine ilişkin evrakı içermektedir. Ülkemizin mühendislik tarihi hafızası sayılabilecek bu arşivdeki belgeler, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’nde yaşanan teknolojik modernizasyon ve kentsel dönüşüm sürecinine ışık tutmaktadır. Elinizdeki eserde, Osmanlı’dan erken Cumhuriyet dönemine ülkemizde gerçekleştirilen kentsel altyapı çalışmalarına ilişkin bir çok proje, bir seçki halinde araştırmacılara ve konunun meraklı okurlarına sunulmuştur.
 • Öge
  İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonundan seçmeler : “Nâfi̇a ve İ’mâr Projeleri”
  (İTÜ Yayınevi, 2023) İTÜ Yayınevi ; Aysal Cin, U. Duygu
  Bu çalışma, üniversitemiz bünyesinde bulunan “İstanbul Teknik Üniversitesi Nâfia ve İʿmâr Projeleri Arşivi”ne odaklanmaktadır. Bu arşiv, 19. yüzyıl sonu ve erken 20. yüzyılda gerçekleştirilen demiryollarından limanlara, İstanbul’un ilk modern konut projelerinden şehirlerin elektrifikasyonuna, bir çok kentsel altyapı projesine ilişkin evrakı içermektedir. Ülkemizin mühendislik tarihi hafızası sayılabilecek bu arşivdeki belgeler, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’nde yaşanan teknolojik modernizasyon ve kentsel dönüşüm sürecinine ışık tutmaktadır. Elinizdeki eserde, Osmanlı’dan erken Cumhuriyet dönemine ülkemizde gerçekleştirilen kentsel altyapı çalışmalarına ilişkin bir çok proje, bir seçki halinde araştırmacılara ve konunun meraklı okurlarına sunulmuştur.
 • Öge
  Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2022 : bildiri kitabı (Cilt 1)
  (İTÜ Yayınevi, 2023) İTÜ Yayınevi ; Malkoç, Eminalp
  İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250 yıllık bilimsel eğitim ve teknik atılım serüveninin gelişiminin incelenmesi, mühendislikten mimarlığa birçok alanda ülkemizin bilimler ve kurumlar tarihinin oluşum süreci hakkında değerli veriler sunması bakımından önemlidir. İTÜ’nün köklü geçmişi, ayrıca geleceği dönüştürme yolunda yapılacak hamlelerin ilham kaynağıdır. Uzman isimlerin, “İTÜ Tarihi”nin farklı boyutlarını irdelediği bu çok disiplinli çalışmanın ikinci cildi, Mühendis Mekteb-i Âlîsi ve Yüksek Mühendis Mektebi yıllarını merkezine alarak, Türkiye’nin imarı ve kalkınması yolunda atılan adımların arkasındaki beyinlerin yetiştirilmesi için gösterilen çabaların bilimsel ve somut veriler ışığında mercek altına alındığı özgün bir tarihsel çalışmayı içeriyor. Değişen dünya karşısında, değişen bilimsel ve teknik imkânlara adapte olma yolundaki atılımların irdelendiği bu kitap, alanında öncü laboratuvarların kurulmasından, Türkiye’nin ilk kadın mühendislerinin yetişme serüvenine kadar mühendislik tarihimizin pek çok kilometre taşına ışık tutuyor.
 • Öge
  Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2022 : bildiri kitabı (Cilt 2)
  (İTÜ Yayınevi, 2023) İTÜ Yayınevi ; Malkoç, Eminalp
  İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250 yıllık bilimsel eğitim ve teknik atılım serüveninin gelişiminin incelenmesi, mühendislikten mimarlığa birçok alanda ülkemizin bilimler ve kurumlar tarihinin oluşum süreci hakkında değerli veriler sunması bakımından önemlidir. İTÜ’nün köklü geçmişi, ayrıca geleceği dönüştürme yolunda yapılacak hamlelerin ilham kaynağıdır. Uzman isimlerin, “İTÜ Tarihi”nin farklı boyutlarını irdelediği bu çok disiplinli çalışmanın ikinci cildi, Mühendis Mekteb-i Âlîsi ve Yüksek Mühendis Mektebi yıllarını merkezine alarak, Türkiye’nin imarı ve kalkınması yolunda atılan adımların arkasındaki beyinlerin yetiştirilmesi için gösterilen çabaların bilimsel ve somut veriler ışığında mercek altına alındığı özgün bir tarihsel çalışmayı içeriyor. Değişen dünya karşısında, değişen bilimsel ve teknik imkânlara adapte olma yolundaki atılımların irdelendiği bu kitap, alanında öncü laboratuvarların kurulmasından, Türkiye’nin ilk kadın mühendislerinin yetişme serüvenine kadar mühendislik tarihimizin pek çok kilometre taşına ışık tutuyor.
 • Öge
  Silistre muhâsarası
  (İTÜ Yayınevi, 2023) Ahmed Nafiz ; İTÜ Yayınevi ; Koşucu, Mehmet Melih
  Bu eserde, 1853-1856 Osmanlı-Rus Harbi’nin kritik cephelerinden biri olan Silistre Müdafaası (1854) anlatılmaktadır. 43 gün süren bu müdafaa savaşında Osmanlı Ordusu, kendisinin altı katı büyüklüğündeki Rus Ordusu’nu mağlup etmiştir. Bu zaferin nasıl kazanıldığını bütün safhalarıyla anlatan elinizdeki eser, 1946 ve 2016’daki sadeleştirilmiş edisyonları dikkate almazsak, orijinal haliyle ilk defa 1873 yılında basılmasının ardından bir daha yayımlanmamıştır. Hem orijinal metni hem de Latinize transkripsiyonu içeren bu edisyon, literatürdeki eksiğin giderilmesini hedeflemektedir. Üzerinde durulması gereken önemli bir husus ise; askerî mühendisliğin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Mühendishane-i Berrî-i Hümayun’un tam da bu amaca hizmet eder şekilde mezunlarıyla Silistre Müdafaası’nın kazanılmasında mühim bir rol oynamasıdır. Bu eserde, askerî mühendislik birlikleri olan istihkam ve topçu sınıflarının müdafaanın kazanılmasında nasıl ön plana çıktığı özellikle vurgulanmıştır. Bu bakımdan, eserin Mühendishane- i Berrî-i Hümayun’un günümüzdeki halefi olan İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanması oldukça manidardır.