Elektroüretim Yöntemiyle Eriyikten Polipropilen Nanolif Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, polipropilen eriyiğinden nanolif üretimi araştırılmıştır. Polipropilen başta tekstil sektörü olmak üzere, birçok alanda tipik özellikleri nedeniyle vazgeçilmez hale gelmiştir. Termoplastik bir polimer olmasından ısı ile şekil verilebilir. Eriyik halde elektroüretim yöntemi ise, çözeltiden elektroüretimden birçok noktada farklılıklar gösteren nanometrik çapta lif eldesini amaçlayan bir yöntemdir. Bu farklılıklar çok yerde zorluk olarak ortaya çıkmış, bu alandaki çalışmaları güçleştirmiştir. Eriyikten elektroüretim yönteminde nanometrik çapların eldesinde henüz ispatlanmış bir başarı olmamasından, birinci planda bu ele alınmıştır. Tüm parametreler üzerinde tam bir hakimiyet kurulması istenmiştir. Endüstriyel boyutta bir tasarım yapmak için, ilk önce tüm parametrelerin kontrol edilebilir olması gereklidir. Alınan çıktılar literatür çalışmalarıyla karşılaştırılmış ve paralellik tesbit edilmiştir. Ayrıca homojen bir yapıda olmasa da 125 nm ve üzeri değerlerde polipropilen nanolif matrisler üretilmiştir. Bunun yanı sıra polimer olarak polipropilen ve eriyikten elektroüretilen nanolif karakteristikleri üzerinde durulmuştur.
In this study, nanofibre production from polypropylene melt is investigated. Polypropylene is one of the most important fibres in most sectors, especially in textile sector. As a thermoplastic polymer, polypropylene can be shaped by melting. Shaping thermoplastic polymers by melting and electrostatic forces is called “melt electrospinning” in which main goal is producing fibres that have nanometric diameters. There are so many differences between solution based electrospinning and melt electrospinning. These differences become great difficulties those prevent or limit studying. For designing an industrialized line, all factors affecting production must be under control. Those factors have been studied both theoretically and experimentally. Main object in this work was obtaining PP fibers that are in nanometric scales. Because there has been no clear, useful design for that purpose yet. For achieving the aim all parameters are investigated and taken into account for melt electrospinning. The outputs are compared with ones illustrated in literature and similarities are observed. Nonhomogenous nanofibre matrices, having diameters above 125 nm, have been produced. After all, properties of melt electrospun PP matrices are also mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Eriyikten Elektroüretim, Nanolif, Polipropilen, Melt Electrospinning, Nanofibre, Polypropylene
Alıntı