Sanayi Tipi Prefabrike Yapılarda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ve Güçlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Geydirici, Nesrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, sanayi tipi mafsallı ve moment aktaran bağlantılara sahip prefabrike binalarda ayrı ayrı olmak üzere, karşılaşılan deprem hasarları, bu hasarların nedenleri ve çözüm öneriler ele alınmıştır.Ayrıca aynı binalarda depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu, yönetmeliklerden ilgili maddelerden örnekler verilerek açıklamalar yapılmıştır.1999 Marmara Depreminde hasar gören, sanayi tipi mafsal bağlantılı prefabrik bir binanın çözümlenmesine yer verilmiş; hesap sonuçlarına göre de binanın depremde hasar almasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra, uygun bir güçlendirme yöntemi uygulanmıştır. En son olarak arakatta, kolon-kiriş birleşim bölgeleri moment aktaran nitelikte olma ve çatı seviyesinde rijit diyafram davranışı veren yatay çelik çaprazlar bulundurma tasarımı altında; yeni deprem yönetmeliğinin esasları çerçevesinde hesap tekrarlanmıştır. Bu son çözümleme ile, geliştirilmiş birleşim detaylarının olumlu sonuç verdiği gösterilmiştir
In this study, we will discuss earthquake damages, reasons of such damages and proposals for solutions separately with prefabricated buildings which have industrial type pin-joined and fittings with moment travel. Additionally the subject of earthquake resistant building design with the same buildings, are explained having submitted samples from the relevant clauses of the regulations. In this study a room was given to the solution of an industrial type prefabricated building with pin-joints that was damaged during the 1999 Marmara Earthquake. According to the results of calculations made, it was evident and duly revealed that having been damaged of this building by the earthquake was inevitable. Thereafter, an appropriate strengthening method was introduced. Finally, under the design of having made horizontal steel crossings which give rigid diaphragm behavior at the roof level that having the quality of transferring moment in their post and beam joint sections available; the calculation is repeated under the basis of the new earthquake regulations. With this last solution, it was proved and shown that the developed joint details produced positive result accordingly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Prefabrike, Deprem, Güçlendirme, Tasarım., Prefabric, Earthquake, Strengthening, Design
Alıntı