Bilgisayar Destekli Bilimkurgu Sinemasında Kent Mekanı: Gotham City Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-11-05
Yazarlar
Topçu, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bilgisayar destekli bilimkurgu sinemasında kent mekanı ve kent yaşamı olguları, teknolojik gelişmelerin mekanın biçimlenişine etkisi bağlamında araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle konuyu ilgilendiren bilimkurgu türüne ait bazı kavramlar açıklanmıştır. Ardından bilimkurgu sinemasında yapım tasarımı süreçlerinin teknolojik gelişmelere bağlı değişimi, kent mekanı tasarımına etkileri bağlamında detaylı bir literatür araştırması ile aktarılmış, seçilen bilimkurgu sineması örnekleri üzerinden kronolojik inceleme ile anlatılmıştır. Araştırmanın devamında, oldukça uzun bir sürece yayılarak, çeşitli dönemlerde, farklı yönetmenler, illüstratörler ve tasarımcılar tarafından, döneminin teknolojilerini yansıtarak tasvir edilmiş geniş bir araştırma alanı sağlayan, Batman – Gotham City örneği kentsel mekan özellikleri bağlamında makro ve mikro ölçekte detaylı şekilde incelenmiştir. Araştırmanın devamında, incelenen örnekten de yola çıkılarak, sinemada yapım tasarımı teknolojilerinin, gelecek öngörüleri bağlamında kent mekanının ve yaşamının biçimlenişine etkisi yorumlanmış, bilimkurgu sinemasının mimarlık ve kent planlama disiplinleri ile kurduğu karşılıklı etkileşime vurgu yapılmış ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulmuştur.
This study investigates, the urban form, urban space and urban life style concepts in science fiction cinema, in the context of technological developments effect on formation of cinematic space. Some main concepts about science fiction genre, are defined at the beginning of the study. Then a broad literature research has been made about the technological developments in production design and its effects on creating the urban environment of science fiction cinema. This literature research has been supported by a chronological case study on different science fiction cinema examples. The study continues with the main example’s “Batman’s Gotham City” investigation. In this context, urban space representation of Gotham City in the comic books, cinema and computer games are analysed both in macro and micro scale. According to the case of study the research continues with effects of production technologies development on the releation of architecture and urban space on science fiction genre, and has predictions about future fiction and real-life cities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
sinema, bilimkurgu, bilgisayar destekli bilimkurgu, kentsel mekan, Gotham city, Batman, cinema, science fiction, computer aided science fiction, urban space, Gotham city, Batman
Alıntı