Elastik Zemine Oturan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kare Bir Plağın Statik Yükler Altında Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Şimşek, Mesut
Aydın, Mustafa
Yurtçu, Hasan Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, elastik zemine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) kare bir plağın statik davranışı Ritz yöntemi ile Kirchhoff-Love plak teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Ritz yönteminin uygulanması için plak yer değiştirme fonksiyonu kuvvet serisine açılmıştır. Sınır koşulları yer değiştirme fonksiyonuna yardımcı bir fonksiyon ilave edilmesiyle sağlatılmıştır. Çalışmada, farklı malzeme kompozisyonları, farklı sınır koşulları ve elastik zemin parametresinin plağın yer değiştirmeleri ve eksenel normal gerilmeler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
In this study, the static behavior of a functionally graded (FG) square plate resting on the elastic foundation is investigated via Ritz method within the framework of Kirchhoff-Love plate theory. In order to apply Ritz method, the trial function for the deflection of the plate is expressed in the polynomial form. Boundary conditions are satisfied by adding an auxiliary function to the trial function. The effects of various material compositions, boundary conditions and the parameter of elastic foundation on the deflection and axial normal stress of the plate are examined.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı