The Impacts Of Transportation Investment On Turkish Economy At Micro, Macro And Regional Level: In A Spatial Computable General Equilibrium Model Framework

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Pişkin, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis develops a framework for economic analysis of highway projects in Turkey, estimating the economic effects of these projects on regional welfare and economic growth. The framework integrates a transport model with a multiregional Computable General Equilibrium (CGE) model. The CGE model is developed for eight sectors of eight macro regions plus three biggest cities, namely Istanbul Area, Ankara Area and Izmir Area. Three counterfactual experiments are developed based on decreases in transportation margins due to a 'distance shortening'. All simulation results show that highway investment program improves welfare for all regions but in different levels according to scenarios.
Bu tez Türkiye'deki farklı otoyol projelerinin bölgesel refah ve büyüme üzerine etkilerinin bölgesel düzeydeki tahmini için gerekli ekonomik analiz çerçevesi oluşturmaktadır. Bu çerçeve kapsamında çok bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge (HGD) modeli ile ulaştırma modeli entegre edilmektedir. Tez kapsamında oluşturulan HGD modeli 3 büyük kentimiz ve 8 toplulaştırılmış bölge olmak üzere toplamda 11 bölge için 8 farklı sektör için geliştirilmiştir. Ulaşımdaki mesafeler vasıtasıyla ulaştırma marjlarındaki düşüşü 3 farklı senaryo kapsamında ele alınmıştır. Tüm senaryo çıktıları göstermektedir ki otoyol yatırımları, senaryoya göre farklı bölgelerde farklı seviyede olmakla beraber, tüm bölgelerde refahı arttırmaktadır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Economics, Ekonomi
Alıntı