Araçlarda Kullanılan Amortisörlerin Bilgisayar Destekli Valf Tasarımı, Uygulaması Ve Performans Testleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-15
Yazarlar
Çotur, Adem Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Amortisörler titreşim sönümleyici olarak bilinirler ve araçlarda güvenlik ve konfor sağlaması amacıyla kullanılırlar.Standart tip amortisör ve yaylı ayaklar olmak üzere iki çeşidi mevcuttur.Çalışma içerisinde, amortisör çeşitleri, yerleştirilmesi ile ilgili kurallar, bağlantı tipleri, sönümleme kuvveti hesap parametreleri gibi kavramlara da yer verilmiştir. Uygulama olarak, hafif ticari bir araca ait iki borulu arka amortisörün “Dr” bigisayar programı yardımıyla valf tasarımı yapılmış ve programdan elde edilen veriler ile amortisör bileşenleri bir araya getirilerek amortisör oluşturulmuştur. Daha sonra bu amortisörün sönümleme kuvvet performans testi gerçekleştirilerek, hedeflenen sönümleme kuvvet değerleri ve test sonuçları mukayese edilmiştir. Valf sistemi dahilinde kullanılan tüm bileşenlerin, çeşitli çalışma hızlarında ne tür etkiler gösterdikleri ifade edilmiş olup, sönümleme kuvvet kontrolü için gerekli tüm parametreler değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, oluşturulan amortisörün, elde edilmek istenen hedef karakteristiğe oldukça yakın ölçüm sonuçları verdiği gözlemlenmiş ve doğrulanmıştır.
Shock absorbers are known as vibration dampers and they are generally used for providing safety and comfort in vehicles.There are two types of shock absorbers which are standart type and mc pherson.Inside the study,shock absorber types,rules regarding installation, attachment forms and concepts like damping force calculation parameters have been mantioned. As application, valve design of a rear twintube shock absorber belongs to a light commercial vehicle has been made by the help of “Dr” computer program and according to the datas obtained from the program, shock absorber has been composed by conflating the valve components. Afterwords, by performing a damping force performance test to the shock absorber, target damping force values and the test results has been compared. It’s been also defined that what kind of effects do all components have used in valve system at various working velocities and all parameters needed has been evaluated for damping force control. As a result of the study, it’s been observed and confirmed that the shock absorber has been composed has given a quite close measurement result to the target characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
amortisör, valf tasarımı, sönümleme, shock absorber, valve design, damping force
Alıntı