Tunceli Cemleri'nde Semahların İncelenmesi

dc.contributor.advisor Etili, Can tr_TR
dc.contributor.author Yıldız, Süleyman tr_TR
dc.contributor.authorID 22631 tr_TR
dc.contributor.department Geleneksel Danslar tr_TR
dc.contributor.department Traditional Dances en_US
dc.date 1992 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-04T11:22:16Z
dc.date.available 2019-02-04T11:22:16Z
dc.date.issued 1992 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992 en_US
dc.description.abstract Milli Kültür verilerimizden biri de, Türk halk müziğimizdir. İçerik açısından sınırsız konu zenginliği olan bu zenginliği incelemek, el bette kolay değildir. Bu sebeple biz araştırmamızı yurt genelinde düşünmedik. Aksine çalışmamıza belli bir yöreyi "Tunceliyi alarak sınırlandırmış olduk. Böylece daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağımız tabiidir. Amacımız sanat dünyasının bilmediği "Tunceli" semahlarını kaynağına giderek derlemek suretiyle toplumun beğenisine sunmaktır. Daha da önemlisi onları kaybolmadan Kültür arşivlerimize kazandırmaktır. Ayrıca derlediğimiz semahların söz, melodik ve ritm açısından biçim analizi yaparak, bugüne kadar yapılmamış bir çalışmayı teknolojik hıza kurban etmeden gerçekleştirebilmektir. Çalışmamızı 1- Giriş 2- Cem 3- Semah'la ilgili bilgiler 4- Tunceli yöresinde Cem 5- Tunceli semahları hakkında genel bilgiler 6- Semahların söz ve melodik açıdan incelenmesi plan çerçevesinde oluşturduk. Sonuçta Tunceli Semahlarının ağırlama bölümünde bir melodik durgunluğun mevcudiyetini gözledik. Bu durgunluk zaman zaman senkop, motif genişlemesi ve değişimleri ile giderilmeye çalışılmış. Ama buna rağmen yine de kulaktaki monotomluk hissi kaybolmamaktadır. Erzincan ve Arguvan semahlarında olduğu gibi Tunceli semahlarında da dikkat çekici bir Özellik olarak komut cümleleri tespit edilmiştir. Bir başka özelliği de yürütme ve pervaz bölümlerinin birbiri ardına birkaç kez tekrarlandığı görülmüştür. Bağlama sazı eşliğinde şelpe ile bağlama düzeninde icra edilen Tunceli semahları, çok renkli, akılda kolay kalıcı birbirinden farkları olan melodilerden oluşmamıştır. Simgesel açılımlar bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Ancak usûl ve bunların düzümleri açısından Tunceli semahlarında, hem bölümden bölüme geçişte, hem de bölüm içinde büyük bir zenginliği vardır. Halk edebiyatı nazım şekillerinden "koşma" ve "mani" türleri kullanılmıştır. Zaman zaman koşmayı, bazı semahlarda "mani" takip etmiştir. Şiirleri, "tarikat" şairlerinindir. Tunceli semahlarında, birkaç şairin sözlerini ard arda görmek mümkündür. tr_TR
dc.description.abstract One of the National Culture of datum is our Turkish Folksong Music. Naturally to associate of richest subject that is not possible to search easy. According to that we did not think our research to common of settelment. Cotrary we have gotten to our endeavour that it is known place "Tunceli" determined. We are able to reach more healthy end ofis dependent. Our purpose; its unknown by the profession world to reach the source of "Tunceli" peasant dancers of gradually to arrange and taste for the society. More important position is to gain them at our Culture archives before to lo se. In addition, our compactly word, melodic and ritm of peasants to implicate to do of pattern to analyze, and, to realize that had not done until today before to make victim of technological speed. We brought our study. 1- Enter 2-Multitude 3- Connected knowledge of peasant 4- Cem at the Tunceli place 5- General knowledge about Tunceli peasants 6- The sarch of peasants according to word and melodic in a frame of plan. Finally at the chapter of entertainment we observed existence of a melo dic stagnation. That stagnation had been removed from time to time with ex- pantion of the motif and change. But in spite of feelings has not been disap pearing monotonous from the ears. Some particular remarkable sentences are at Erzincan and Arguvan peasant dancers as it is that there has been Tunceli peasant dancers too. The other characteristics that making one chapter of fringe has been seen several repetation. Performing at the accompaniment instrument Bağlama colorful Tunceli peasants are have not become to be kept in mind of different melodies. The simbolical declinations are have been proving our idea. But Tunceli peasants are very rich while penetration of chapter from one to another also in. In the literary world that Tunceli peasant have been used "kosma" and "mani" kind of. Poems belong "tarikat" Tunceli peasants that it is able to see words of se veral poters. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17565
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Cem tr_TR
dc.subject Semah tr_TR
dc.subject Tunceli tr_TR
dc.subject Türk halk müziği tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Cem en_US
dc.subject Semah en_US
dc.subject Tunceli en_US
dc.subject Turkish folk music en_US
dc.title Tunceli Cemleri'nde Semahların İncelenmesi tr_TR
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
22631.pdf
Boyut:
5.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama