Silifke Aya Tekla Bazilikası Sarnıcı Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Polat, Işıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aya Tekla Bazilikası Sarnıcı, Silifke’nin yaklaşık 2 km. güneyinde bulunan ve Erken Hristiyanlık Dönemi’nin önde gelen hac merkezlerinden biri olan Aya Tekla (Meryemlik) Sit Alanı’nda yer almaktadır. Yerleşim 5.yy’a tarihlendirilmektedir. Alanda yer alan Yeraltı Kilisesi, Aya Tekla Bazilikası’nın günümüze kadar ayakta kalabilmiş tek parçası olan apsis duvarı, ve hemen bu duvarın kuzeyinde yer alan sarnıç en önemli kalıntılardır. Bunlardan başka bölgede çok sayıda sarnıç, su haznesi, kilise, hamam ve kent surlarının izlerine rastlanmaktadır. Günümüzde sarnıç etrafındaki bir çok yapıya göre iyi durumda olmasına rağmen, tonozlarda ve duvarlarda malzeme kayıpları olmuş, sütunlar bozulmaya maruz kalmış ve bütün bunlar yapıyı statik olarak tehlikeye sokmuştur. Bu tez çalışmasında, öncelikle kütüphane araştırması yapılarak bölgenin ve alanın tarihi hakkında bilgi toplanmıştır. Benzer nitelikteki yapılar, su yolları ve sarnıçlar incelenerek su yapıları anlaşılmaya çalışılmıştır.Yapı ayrıntılı olarak ölçüm ve fotoğrafla belgelenmiş, veriler 1/50 ölçekli çizimlere aktarılmıştır. Çizimler üzerinde yapının hasarları ve malzeme farklılıkları gösterilmiştir. Yapıya uygun restitüsyon ve restorasyon projeleri geliştirilerek arkeolojik alanda yer alan bir yapının onarım ve koruma sorunları ele alınmaya çalışılmıştır.
The Cistern of Hagia Thekla Basilica is within one of the important pilgrimage sites from Early Christian period. The site is located 2 km south of Silifke which is also an important historical and archaeological point along the South- east coast of Anatolia. The Hagia Thekla site is dated to the 5th century. The underground Basilica of Hagia Thekla, the apses wall of the Hagia Thekla Basilica which is the only part standing today, and the cistern located north of the apses wall. Ruins of numerous closed and open cisterns, churches, a bath and some parts of the city walls, are visible above the ground. The cistern is relatively well preserved but, there are losses on the vaults and walls, the columns are suffering from weathering and all these cause serious structural problems. As the first stage of this study , a historical research about the region and the site was carried out. Similar buildings, aqueducts and cisterns were studied. The structure was surveyed and documented by photograph and 1/50 scaled drawings. Analytical studies about materials and deteriorations were made and recorded on plans and elevations.The study aims to develop proposals for the conservation problems of the cistern and the management of the archaeological site.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Restorasyon, sarnıç, Silifke, Restoration, cistern, Silifke
Alıntı