Sürdürülebilirlik Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Yapı Sektöründe Uygulanması: Türkiye İçin Öneri

dc.contributor.advisor Arıoğlu, Nihal tr_TR
dc.contributor.author Günaydın, Gaye tr_TR
dc.contributor.authorID 408104 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:41:58Z
dc.date.available 2015-08-10T12:41:58Z
dc.date.issued 2011-07-21 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Nüfus artışı, insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve ihtiyaçların artması gibi pek çok etken beraberinde çevre sorunlarını getirmiştir. Çevreye yapılan tahribatın hızla arttığı 20. yüzyılla beraber, bu sorunların farkına varılmış ve çevreyle ilgili politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. Dünya genelinde çevreye yapılan tahribatın neredeyse yarısı yapı sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, yapı malzemesi sektöründen kaynaklanan çevresel etkilerin, sektör içerisinde önemli bir paya sahip olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Öncelikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları üzerinde durulmuş, bu kavramların yapı sektörüne etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, yapı malzemesi ölçeğine inilerek standartlar ile tanımlanan “yaşam döngüsü değerlendirme” yöntemi ele alınmıştır. Yöntemin uygulama sınırları çizilmiş; farklı uygulama şekillerine yönelik araç, model ve kurumlarca geliştirilen çalışmalar incelenmiştir. Bu yöntemin uygulanmasında, bahsi geçen araç ve veritabanlarını kullanan çevresel ürün bildirgeleri açıklanmıştır. Yöntemin çevresel ürün bildirgesine uygulanması, bir firmaya ait örnek bir çalışma üzerinden ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; incelenmiş olan çevresel ürün bildirgesi üzerinden çıkarımlar yapılmış, Türkiye için bildirgenin uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Environmental issues have increased according to many factors such as; population growth, changing consumption habits and growing needs. Rapidly increasing damage to the environment during the 20th century, people realized about these problems and environment-related policies began to develop. Almost half of the damage to the environment is caused by construction sector in the world. This study has come up with the concerning about the important proportion of building material industry-based environmental impacts in this sector. Firstly, concepts of sustainability and sustainable development are mentioned and their effect on the construction industry is observed. Accordingly, “life cycle assessment” methodology, which is defined by standards, is observed in the case of building material. The application boundaries of the method are defined. Tools, models and studies developed by institutions for different forms of method’s application are observed. Environmental product declarations that use these tools and databases in this method’s application are explained. Implementation of this method to environmental product declarations is analyzed in detail through an exemplary study of a company. As a result, consequences are made from the analyzed environmental product declaration and suggestions are made for Turkey about the implementation of the declaration. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8119
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject yapı malzemesi tr_TR
dc.subject yaşam döngüsü değerlendirme tr_TR
dc.subject çevresel ürün bildirgesi tr_TR
dc.subject sustainability en_US
dc.subject building material en_US
dc.subject life cycle assessment en_US
dc.subject environment product declaration en_US
dc.title Sürdürülebilirlik Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Yapı Sektöründe Uygulanması: Türkiye İçin Öneri tr_TR
dc.title.alternative Implementation Of Environmental Product Declarations In The Construction Industry Within The Context Of Sustainability: Proposal For Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11975.pdf
Boyut:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama