İnşaat Firmalarında Kredi Risklerinin Değerlendirilmesi Ve Takibi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Avcı, Mustafa Yıldırım
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
İnşaat sektörü Türk ekonomisinin sürükleyici sektörüdür. Türkiye’nin kamu yatırım programında yer alan projelerin ancak yarısının inşaat safhasında olması bu sektörün öneminin artarak süreceğini kanıtlamaktadır. Ancak inşaat sektörü, finansman kaynakları ile ilgili sorununu henüz çözememiştir. İnşaat firmalarının finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında banka kredileri ön plana çıkmaktadır. Bankalar ise inşaat sektörünü en çok riskli kredi alanı olarak kabul etmektedirler. Yapılan bu çalışmada, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe yer alan firmaların kredi değerlendirmelerinde hangi noktaların açığa kavuşturulması gerektiği ortaya konmuş, bankaların bu firmaları kredilendirirken dikkate aldığı faktörler açıklanmıştır. Ekonomimize büyük zararlar açan sorunlu kredilerin engellenmesi için risk izleme yöntemleri oluşturularak, kredi takibi işlevinin krediler sürecinde alması gereken yer belirlenmiş; inşaat firmalarının kredilerinin problemli hale gelmesini engellemek için alınması gereken önlemler irdelenmiştir. Bu çalışma ile, inşaat firmalarının eksikliklerini gidererek, hak ettikleri kredi değerliliklerini ortaya çıkarma olanağı bulabilecekleri beklenmekte; çalışmanın, kredi veren kurumlar için de, kredilendirme aşamalarında karşılaşacakları sorunların çözümüne ışık tutacağı umulmaktadır.
In this study, the points which should be clarified in credit assessment of the companies taking place in the construction sector, the locomotive of Turkiye, are studied and the factors taken into account by the banks while assessing those companies are explained. Risk monitoring methods have been established and the place of the credit follow-up function within the credit period has been determined to prevent problematic loans and the measures to be taken by the banks to avoid a loan to be problematic are studied. With this study, it expected that the deficiencies of the construction companies would be eliminated and the credit rating they deserved would be obtained. Further, this study may be helpful in resolving the problems between such companies and credit organizations during loan granting process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kredi, Banka, Risk, Credit, Bank, Risk
Alıntı