Özel Apre Tekniklerinin Askeri Kumaşlar Üzerindeki Performans Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-12
Yazarlar
Bilgi, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada genel olarak ülkemizde çok yeni bir konu olan üzerinde çok fazla çalışmaya rastlanmayan özel apre teknikleri hakkında geniş bilgi verilmiş, daha sonra deneysel çalışmalar üzerinde durulmuştur. Hızlı kuruma, yatay ve dikey ıslanma, ter lekesini dışarı vermeme farklı hammaddedeki kumaşların performans özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın deneysel kısmında kullanılmak üzere pamuk-grimelanj, % 100 pamuk, % 85 pamuk- % 15 polyester, karışımı kumaşlar temin edilmiştir. Bu kumaşlara tez konusu çerçevesinde uygulanan özel aprelerin özelliklerini tanımaya yönelik analizler laboratuvar şartlarında uygulanmıştır. Apresi uygulanan kumaş numunelerindeki işlem etkisinin testlerle ortaya konulabilmesi için laboratuarda kumaşların diğer fiziksel ve haslık değerleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda kumaşlara uygulanan bu özel apreler hakkında gösterdikleri performans etkilerinden yola çıkılarak, deneysel çalışmalardan bilgi elde edilmeye çalışılmış ve bu konuda etki mekanizmaları belirlenmiştir. Deney sonuçları, yeni geliştirilen kumaş yapısı ve uygulanan özel terbiye işlemlerinin, kumaşların konfor özelliklerini iyileştirdiğini göstermektedir.
In this study, there have been given comprehensive information about special finishing treatments, then experimental analysis were carried out. There have been investigated effects of fast drying, horizontal and vertical wetting, not to let perspiration go out on performance characteristics of fabrics having different types of raw materials. Cotton - Greige melange, 100% Cotton, 85 % Cotton-15 % Polyester fabrics were provided to use in the experimental stage of study. Tests were applied in the labrotary conditions. To be able to observe the effects of finishing treatments on the fabric samples, other physical tests and fastness measurements were applied in the laboratory. At the end of the study, considering performance effects of the applied special finishing treatments on to the fabric samples, outputs were tried to reveal from the experimental analysis and effect mechanisms were defined. Test results show that, newly developed fabric structure and applied special finishing treatments improve the comfort characteristics of fabric.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Askeri Giysi, Hızlı Kuruma, 3XDRY, Military Garment, Quick Dry, 3XDRY
Alıntı