Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı ile doğal ve tarihi çevre değişiminin ölçümü için bir model önerisi: İstanbul Boğaziçi sit alanı örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2023-05-05
Yazarlar
Koyunoğlu, Ayşen Balin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu araştırmada, tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı ile kentlerdeki doğal ve kültürel miras değerlerinin sürdürülebilirliği sağlanırken, bu değerlerin metropolün dinamiklerinden ayrılarak işlevini ve anlamını kaybetmemesi için bir içerik geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, korumanın değişim yönetimine odaklı bir bağlamda ele alınabilmesi için bir model sunulmuştur.
Açıklama
Tez(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023
Anahtar kelimeler
kentsel peyzaj, urban landscape, İstanbul Boğaziçi, Istanbul Bosporus, kültürel peyzaj, cultural landscape
Alıntı