Farklı Tipteki Betonarme Yapıların Sta4cad Ve Etabs Programları İle Çözümleri Ve Sonuçların Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-03-06
Yazarlar
Sırlıbaş, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez kapsamında, depreme karşı dayanıklı yapıların projelendirilmesinde Türkiye’ de yaygın olarak kullanılan iki program olan ‘Sta4CAD’ ve ‘ETABS’ programlarında çözülmüş olan binaların analiz sonuçları arasındaki farklar incelenmektedir. Sta4CAD programında çekirdek perdelerinin modellenmesi için, poligon perde ve panel perde olmak üzere 2 farklı modelleme tipi bulunmaktadır. Bu nedenle tez kapsamında analiz sonuçları incelenen yapıların poligon perdeli Sta4CAD modelleri, panel perdeli Sta4CAD modelleri ve ETABS modelleri yapılmıştır. 3 farklı çalışma sonuçları değerlendirildiği zaman, taşıyıcı sistemi simetrik olan yapılarda her 3 modelleme tipinde de analiz sonuçlarının birbirlerine oldukça yakın çıktığı görülmüştür. Fakat taşıyıcı sistemi simetrik olmayan ya da düzensiz olan yapılarda her 3 modelleme tipindeki analiz sonuçları birbirinden oldukça farklı çıkmıştır. Taşıyıcı sistemi düzensiz ve yüksek katlı betonarme yapılarda ETABS programı ile çözümün daha ekonomik çıktığı görülmüştür. Periyot, deplasman ve deprem kuvvetleri sonuçlarının her 3 modelleme tipinde oldukça farklı çıkması, bir yapının statik analizleri yapılırken, hangi modelleme tipinin seçileceği konusunda ayrıntılı şekilde düşünülerek karar verilmesi gerektiğinin bir göstergesidir.
Under this thesis, the analysis results of the buildings modeled using Sta4CAD package program which are widely used in Turkey and accepted by those companies related to calculation reports and the ETABS program developed by CSI Company will be compared. The purpose of this comparison is to see the differences between the results of analyzes and study the reasons for them. Evaluation of the results from 3 distinct studies revealed that the analysis results at all three modeling types in the buildings having symmetrical structural system are calculated to be very proximate to each other. The analysis results at all three modeling types in the buildings having unsymmetrical structural system or buildings which are irregular, however, are calculated to be very different from each other. It is further observed that the solution generated with the ETABS software is calculated to be more economic at the high-rise reinforced concrete buildings with irregular structural system. Rather different values for the period, displacement and earthquake forces results at each 3 modeling types is an indication of the fact that the decision as regards selection of which modeling type when performing static analyses of any structure must be adopted after comprehensive consideration.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
ETABS, Sta4CAD, perde, deprem kuvveti, ETABS, Sta4CAD, wall, earthquake forces
Alıntı