Anoksik Koşullarda Besleme Şeklinin Ve Çamur Geçmişinin Depolama Üzerindeki Etkisi

dc.contributor.advisor Orhon, Derin tr_TR
dc.contributor.author Çığgın, Aslı Seyhan tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-09T11:37:24Z
dc.date.available 2015-09-09T11:37:24Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Aktif çamur prosesinin değişik konfigürasyonları üzerinde son dönemde yapılan çalışmalar mikroorganizmaların dinamik koşullar altında sergiledikleri çoğalma ve depolama davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır. Pek çok bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmada kabul görmüş olan aktif çamur sistemlerinin çok bileşenli modeli ASM1 (Henze ve diğ., 1987) tespit edilen yetersizlikleri ortadan kaldırılıp geliştirilerek ASM3 (Gujer ve diğ., 2000) modeli ortaya konmuştur. Depolama kavramının modele dahil edilmesinin yanı sıra bozunma prosesinin ASM1’ den farklı olarak içsel solunum mekanizması ile tanımlanması sonucu ASM3 hem bileşenleri hem de prosesleri açısından yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Yürütülen çalışmada, ASM 3 modelinde yer alan depolama kavramının beslenme koşullarına bağlı olarak değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Anoksik koşullarda yapılan deneylerde besleme biçiminin değiştirilmesi sonucunda mikroorganizmaların depolama davranışlarının değişimi incelenerek, aktif biyokütlenin geçmişinin bu değişim karşısındaki etkileri belirlenmiştir. Asetat ile ani beslenmeye aklime edilmiş biyokütle ile gerçekleştirilen deneylerde YSTOD 0.57-0.59 aralığında saptanmış ve ortalama değer 0.58 gKOİ/gKOİ olarak belirlenmiştir. Respirometrik yöntem ile bulunan YSTOD değerleri PHA depolanmasıyla elde edilen sonuçlarla büyük uyum göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Recent studies on various configurations of activated sludge systems focus on the growth and storage behavior of microorganisms under dynamic conditions. ASM3 model (Gujer et al., 2000) is introduced for multi-component modeling of activated sludge systems as an alternative to ASM1 (Henze et al., 1987) which has been widely accepted for research and applications, in order to overcome its defects. With the introduction of storage phenomena in addition to the endogenous decay mechanism, ASM3 outlines a new concept in terms of processes and model components. This study aims to investigate the basis for storage concept of ASM3 with respect to different feeding patterns. While the experiments were conducted at anoxic conditions, the effect of sludge history and varying feeding patterns on the response of active biomass in terms of storage were assessed. The YSTOD values obtained for the activated sludge fed with a pulse of acetate under pulse feeding conditions were in the range of 0.57-0.59 and on the average 0.58 gCOD/gCOD. The estimated YSTOD values were in good correlation with the observed PHA storage. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9210
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aktif Çamur Modeli No.3 (ASM3) tr_TR
dc.subject anoksik koşullar tr_TR
dc.subject depolama tr_TR
dc.subject besleme şekilleri tr_TR
dc.subject biyokütle geçmişi tr_TR
dc.subject Activated Sludge Model No.3 (ASM3) en_US
dc.subject anoxic conditions en_US
dc.subject storage en_US
dc.subject feeding patterns en_US
dc.subject sludge history en_US
dc.title Anoksik Koşullarda Besleme Şeklinin Ve Çamur Geçmişinin Depolama Üzerindeki Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Feeding Patterns And Sludge History On Substrate Storage Under Anoxic Conditions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3454.pdf
Boyut:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama