Eksik Bilgi Altında Stratejik Dış Ticaret Politikaları ve Çevre 

thumbnail.default.alt
Tarih
2006
Yazarlar
Aytaşkın, Şule
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalısmada amaç; gelismekte olan yerel bir ülkenin (Güney) ithalat tarifesi ve emisyon vergisini birinci asamada açıkladıgı ve gelismis bir ülkeden (Kuzey) yabancı bir firmanın üretimini nerede gerçeklestirecegine ikinci asamada karar verdigi, iki asamalı oyun-kuramsal bir model kurarak, optimum dıs ticaret ve çevre politikalarını incelemektir. Yabancı firma, kendi ülkesinde kalıp Güney'e ihracat yapabilir veya dogrudan yabancı yatırım (DYY) yaparak üretimini Güney'de gerçeklestirebilir. Yerli firmanın marjinal maliyeti herkes tarafından bilinmekte, ancak yabancı firma düsük maliyetli veya yüksek maliyetli teknolojiye sahip olabilmektedir. Bu model çözümlenerek, sadece kirliligin gelismekte olan ülkeye marjinal zararı yeterince küçük ise, kirlilik yogun endüstrilerde DYY'ın yerel ülkede refah kazançları ile sonuçlanacagı gözlenir. Fakat, kirliligin marjinal zararı yüksek ise, o zaman yerel rekabet uluslar arası rekabete nazaran refah kayıpları ile sonuçlanır. Ayrıca bulunmustur ki, yabancı firmanın teknolojisi hakkında eksik bilgi varsa refah kayıpları daha büyük olabilir.
In this study, the aim is to analyze optimal trade and environmental policies using a twostage game theoretic model, where domestic developing country (the South) reveals the level of import tariff and emission tax in the first stage and the foreign firm from a developed country (the North) decides where to locate in the second stage. The foreign firm can either stay in its own country and exports to the South or engage in foreign direct investment (FDI) and produce in the South. Domestic firm?s marginal cost is publicly known however, foreign firm can either have low cost or a high cost technology. Analyzing this model, it is observed that FDI in the pollution-intensive industries could result in welfare gains in the home country, only if the marginal damage of the pollution for the developing country is sufficiently small. However, if the marginal damage of pollution is high, than domestic competition result in welfare losses compared to international competition. It is also found that, if there is incomplete information about the foreign firm?s technology, the welfare losses could be even larger.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Ticaret politikası, Uluslararası ticaret, Economics, Commercial policy, International trade
Alıntı