Alışveriş Merkezlerinde Tasarım İlkeleri Ve Bu İlkelerin Tüketici Beklentilerine Göre Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Çakar, Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle alışveriş merkezi tanımı yapılarak, alışveriş merkezlerinin dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışları açıklanmış, daha sonra alışveriş merkezi sınıflandırmalarından bahsedilmiştir. Tüketici beklentileriyle ilgili bazı çalışmalar incelendikten sonra, alışveriş merkezlerinde mimari tasarım ilkeleri detaylı olarak anlatılmış ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinden mimari açıdan beklentilerini ortaya koymak amacıyla 335 kişi tarafından yanıtlanan bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma, SPSS 15 programı vasıtasıyla analiz edilmiş ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinden mimari yönden beklentileri arasında derecelendirme yapılmıştır. Derecelendirmenin ardından tek yönlü varyans analizi yapılarak; tüketici beklentilerinin yaş, gelir durumu, ziyaret sıklığı ve ziyaret amacı faktörlerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin alışveriş merkezi ziyaretlerinde yapının mimari tasarımının önemli bir yere sahip olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır.
In this study, definitions and classifications of shopping centers are mentioned and their evolution both in the world and Turkey is analysed. After reviewing some of the studies related to customer expectations for shopping centers, shopping center design principles are described in detail to create a questionnaire which is answered by 335 people. The questionnaire aims to display customer expectations regarding shopping center design. It is analysed via SPSS 15 program and consumer expectations for shopping centers are stated gradually. Besides, it is shown via one-way ANOVA analysis that the consumers age, income, frequency of their visits to shopping center and their purpose for visiting do not make any change in their design expectations. It is found that design of a shopping center has an important effect on consumer’s choices.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul geliştirme, Alışveriş merkezleri, Tüketici beklentileri, Mimari tasarım, Real estate development, Shopping centers, Consumer expectations, Architectural design
Alıntı