Aesthetics Of Genre-appropriate Reverb

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Karadeniz, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
It is essential to create an acoustic space for instruments, almost in every genre of music. First reason of this is about aesthetics. It is about being able to put instruments background or up front as desired. Second reason is listener’s traditions for certain genres. They shape the recording and mixing phase of the music for certain genres. The main goal of this work is to interrogate the validity of these common expectations of reverb usage for certain genres and to understand the reasons behind their existence. The secondary goal of this work is to inquire the possibility of breaking the expectations about using reverbs and to suggest new possibilities. The first stage tried to explain the terms about reverberation. A brief history of reverb is given and types of reverbs are explained. The second stage covered basic concepts of digital reverberation units. Common parameters of digital units are explained. The third stage consisted of the aesthetics of reverb. The reasons to add dimension to a mix, using reverb units on individual instruments, creative usage of reverb units are explained. The fourth stage of this work tried to collect data from three different groups of participants who are fifty-five people in total: Musicians, sound engineers, and non- musicians. Results are analyzed in this stage. The conclusion of this work presents comparison of the participants’ preferences according to playback system they used. Analysis of the questions, which have distinctive results, and their possible reasons are covered. In addition, to be able to get more reliable results, suggestions for future research are given.
Enstrümanlar için akustik mekan oluşturmak neredeyse tüm müzik türleri için çok büyük önem taşır. Bunun ilk sebebi estetiktir. Enstrümanların istenilen şekilde öne çıkarılması veya arka planda bırakılmasına imkan sağlamaktır. Ikinci sebep ise dinleyicilerin belirli müzik türleri için sahip oldukları alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar müzik türlerine göre kayıt ve düzenleme evrelerini şekillendirir. Bu çalışmanın ana fikri belirli müzik türlerinde reverb kullanımı ile ilgili genel beklentilerin geçerliliğini sorgulamak ve bu beklentilerin varoluşlarının arkasındaki gerçekleri anlamaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise reverb kullanımı ile ilgi bu beklentilerin dışına çıkma olanağını değerlendirmek ve yeni imkanlar sunmaktır. Ilk bölümde reverb ile ilgili tanımlar ve terimlerin açıklanmasına çalışıldı. Reverb hakkında kısa bir tarihçe anlatıldı ve reverb türleri açıklandı. İkinci bölümde dijital reverb üniteleriyle ilgili temel kavramlar verildi. Dijital reverb ünitelerinde yaygın olarak kullanılan parametreler açıklandı. Üçüncü bölüm reverb estetiğinden oluşmaktadır. Bir mikse derinlik ekleme nedenleri, bireysel enstrümanlar üzerinde reverb kullanımı ve reverb efektinin yaratıcı kullanımları anlatıldı. Dördüncü bölümde toplamda elli beş kişi olan üç ayrı katılımcı grubundan bilgiler toplanmaya çalışıldı: Müzisyenler, ses mühendisi ve diğerleri. Bu bölümde sonuçlar analiz edildi. Bu çalışmanın son bölümü katılımcıların tercihleri kullandıkları ses sistemine göre karşılaştırma sunmaktadır. Belirgin cevapları olan sorular ve bunların olası nedenleri ele alındı. Ek olarak, daha güvenilir sonuçlar alabilmek adına, gelecek araştırmalar için tavsiyeler verildi.
Açıklama
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Reverberation, Music and Acoustics, Sound Recording and reproducing, Sound Recording and Digital techniques, Sound recordings and Production, Computer sound processing, Yankılanma, Müzik ve Akustik, Ses Kayıt ve çoğaltma Ses Kayıt ve Sayısal teknikler, Bilgisayarla ses işlemi
Alıntı