Yüksek Plastisiteli Kil Zeminlerin Alternatif Malzemeler İle Yüzeysel Zemin Stabilizasyonu

dc.contributor.advisor Şenol, Y. Aykut tr_TR
dc.contributor.author Çetin, Adnan Yetkin tr_TR
dc.contributor.authorID 403316 tr_TR
dc.contributor.department Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geotechnics en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-06T10:34:58Z
dc.date.available 2015-07-06T10:34:58Z
dc.date.issued 2011-06-28 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul Eyüp Akpınar bölgesinden alınan yumuşak bir kilin, yüzeysel zemin iyileştirmesi kapsamında, C tipi uçucu kül, eskitilmiş kopolimer ve ağ yapılı polipropilen fiberlerin katkısıyla taşıma gücünün arttırılmasına yönelik bir deneysel çalışma yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları 2010-2011 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Ord. Prof Dr. Hamdi Peynircioğlu Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Araziden elde edilen zemin üzerinde gerçekleştirilen Granülometri analizi ve Atterberg deneyleri sonucunda zemin sınıflandırılması yapılmış ve yüksek plastisiteli kil olarak belirlenmiştir. Modifiye edilmiş, minyatür Harvard #2 kompaksiyon aleti ile farklı su muhtevalarında hazırlanan numunelerin optimum su muhtevaları ve maksimum kuru birim hacim ağırlıkları belirlenmiştir. 7 günlük kür süresinden sonra numuneler üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve mukavemetleri belirlenmiştir. Katkısız zemine ek olarak, kuru zemin ağırlığının % 5, % 10 ve % 15’ i oranlarında uçucu kül içeren kül-kil karışımları, % 0.25, % 0.50, % 0.75 ve % 1.00’ ı oranlarında polipropilen-kil karışımları ve % 0.50, % 0.75, % 1.00, % 1.25 ve % 1.50’ si oranlarında kopolimer-kil karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu numuneler ve yapılan deneyler sonucunda, ayrıca yüksek plastisiteli kil ile bu 3 farklı katkı maddesinin farklı oranlardaki birleşimleri hazırlanmıştır. Bu birleşimler, kil-uçucu kül-kopolimer, kil-uçucu kül-polipropilen ve kil-kopolimer-polipropilen karışımları olarak hazırlanmıştır. Deneysel çalışmaların sonucunda, hazırlanan farklı birleşimlerin, yüksek plastisiteli kilin mukavemetini farklı yüzdelerde arttırdığı saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, an experimental research that, within the scope of the soil stabilization, a high plasticity soft clay from Akpınar vicinity, Istanbul contributed with the C- type fly ash, the decrepit copolymer fibers and the web based structure polypropylene fibers to increase the bearing capacity, is represented. The Laboratory tests had been performed in the Istanbul Technical University of Ord. Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu Soil Mechanics Laboratory. The soil obtained from the field has been classified as a high plasticity clay by completing the granulometric analysis and the Atterberg limits. The optimum water contents and the maximum dry unit weights of the modified samples prepared with the different water contents in miniature Harvard #2 compaction device were determined. The samples, after 7 days curing time, had been executed to the unconfined compression test. In addition to the plain soil, rates of 5%, 10%, 15% of fly ash-clay mixture containing fly ash by weight of dry soil, rates of 0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.00% of the polypropylene-clay mixture by the weight of the dry soil and the rates of 0.50%, 0.75%, 1.00%, 1.25%, 1.50% of the copolymer-clay mixture by the weight of the dry soil had been prepared. As a result of these prepared samples and conducted experiments, these 3 materials with different rates in various combinations had been prepared with high - plasticity clay. These combinations were prepared as clay – fly ash - copolymer, clay – fly ash – polypropylene and clay – copolymer – polypropylene mixtures. Finally from the experimental research, it had been determined that the prepared combinations increased the strenght of high plasticity clay with different percentages. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7032
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Zemin Stabilizasyonu tr_TR
dc.subject Yüksek plastisiteli kil tr_TR
dc.subject alternatif malzemeler tr_TR
dc.subject uçucu kül tr_TR
dc.subject polimer tr_TR
dc.subject polipropilen tr_TR
dc.subject kopolimer tr_TR
dc.subject Soil Stabilization en_US
dc.subject High plasticity clay en_US
dc.subject alternate materials en_US
dc.subject flying ash en_US
dc.subject polymer en_US
dc.subject polypropylen en_US
dc.subject copolymer en_US
dc.title Yüksek Plastisiteli Kil Zeminlerin Alternatif Malzemeler İle Yüzeysel Zemin Stabilizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Shallow Soil Stabilization Of High Plasticity Clay By Use Alternative Materials en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11637.pdf
Boyut:
2.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama